krajina
 

Aktivity

Dlouhodobý cyklus přednášek externích specialistů otevřený širokému okruhu zájemců.

Konference  propojující studenty zabývající se vztahem životního prostředí a společnosti.

Sdružení studentů HEN pěstující kulturu a estetično na katedře i mimo ni.

První český portál věnující se vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

Alternativy mainstreamové ekomomie citlivější vůči člověku i životnímu prostředí.

Informační platforma propojující instituce zabývající se výzkumem kulturní krajiny.

Stránka plná popularizačních i studijních textů týkajících se environmentalistiky.

Publicistické texty studentů vzešlé z předmětu Environmentální publicistika.