krajina
 

Státní závěrečná zkouška

Informace k obhajobám BP a státní závěrečné zkoušce

(podrobný popis průběhu SZZ a obhajoby BP se nachází v pravidlech Bc. studia)

1. K obhajobě BP i ke státní zkoušce se studenti přihlašují prostřednictvím IS.

2. Přihlášku je nutné podat v termínu, který je určen terminářem katedry. Na pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

3. Všechny zkoušky z neuzavřených předmětů lze skládat po předložení přihlášky ke SZZ. Musí však být hotové nejpozději tři pracovní dny před termínem SZZ.

4. Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou písemných částí – z testu a z eseje.

Jazykové zkoušky studentu ENS

Na základě konzultace s vedoucí studijního oddělení FSS a katedrou odborné jazykové přípravy MU žádáme o následující postup při uznávání certifikátů o jazykové zkoušce studentů ENS:

1. uznávaný jazyk – angličtina, němčina, francouzština

2. státní zkouška (základní „malá“ i všeobecná „velká“) – pro záznamový arch o získaných kreditech uznává přímo studijní oddělení FSS na základě diplomu, potvrzení katedrou jazykové přípravy se nevyžaduje

3. zahraniční certifikáty:

angličtina: TOEFL minimálně 500 bodů (respektive 173 b. podle nového bodování), Cambridge First Certifikate (FCE), Cambridge Advanced English Test (CAE), Cambridge Proficiency English Test (CPE)

francouzština: DELF, DALF

němčina: ZDaF, ZMP, KDS, GDS

Pro záznamový arch o získaných kreditech uznává tyto zkoušky přímo studijní oddělení FSS na základě diplomu, potvrzení katedrou jazykové přípravy se nevyžaduje.

4. Ve všech ostatních případech se vyžaduje zkouška na katedře odborné jazykové přípravy MU či uznání dříve vykonané zkoušky touto katedrou.

5. Všechny diplomy či potvrzení student odevzdá nejpozději k datu konání státní závěrečné zkoušky (viz terminář).