" id="searchform" method="get">
 
krajina
 
id="sidebar"> « zpět na:
 • O katedře


 • Doktorandi/ky

  (Aktuální seznam doktorandů lze nalézt též zde (jen pro přihlášené v ISu)
  Jméno Rok přijetí Forma Školitel/ka Téma
  Mgr. Barbora Bakošová 2013 P Stibral Vplyv environmentálneho hnutia a ekológie na súčasné estetické teórie prírody
  Mgr. Ing. Jan Blažek 2014 P Binka (konzultant Kerschner) Ekonomika ekosociálních záměrných komunit: socioenvironmentální strategie a finanční udržitelnost
  Mgr. Blanka Dobešová 2012 přerušeno Librová Přírodní pohřby jako příklad environmentálně pojatého rituálu aneb pohřeb jako oslava (mimo)lidského života
  Mgr. Martin Černý 2016 P Kerschner Nerůstové Sudoku: Aplikace víceškálového integrovaného hodnocení na Peak Oil s ohledem na změny v ekonomické aktivitě.
  Tamara Faberová, Msc. 2015 P Binka (konzultant Krajhanzl) Zdroje motivace rozhodování klíčových aktérů zapojených do projektů posilujících ekologickou stabilitu krajiny
  Mgr. Filip Havlíček 2013 P Kysučan Historie recyklace a nakládání s odpadem na území Evropy od paleolitu do počátku průmyslové revoluce
  Mgr. Tomáš Chadaba 2013 P Librová Veľkosť populácie ako faktor záťaže prírody
  Mgr. Veronika Chvátalová 2014 P Lacinová Inventura dopadů pěstování a nakládání s geneticky modifikovanou bt kukuřicí v ČR
  Mgr. Radoslava Krylová 2013 P Librová (konzultant Dostalík) Městská divočina
  Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková 2016 P Krajhanzl Vliv kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte
  Mgr. Jan Labohý 2012 přerušeno Librová Vnímání a představy o budoucnosti v současné společnosti
  Mgr. Lukáš Likavčan 2014 P Binka Kritický realismus a ekologická ekonomie
  Mgr. Nicholas P. Orsillo 2011 P Stibral Ochrana přírody a krajiny v 50. letech 20. století v Československu
  Mgr. Kateřina Pařízková 2012 P Stibral Estetický postoj a jeho význam pro ochranu přírody a krajiny
  Mgr. Vojtěch Pelikán 2010 P Librová Romové a příroda: obraz a realita
  Mgr. Petr Salamon 2016 P Binka Začalo se tady dýchat. Role ochrany životního prostředí v sametové revoluci.
  Mgr. Kateřina Rezková (roz. Kotásková) 2008 P Markoš Alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení s důrazem na teorii Gaia a teorii symbiogeneze
  Mgr. Jan Skalík 2011 P Binka Proenvironmentální jednání v politických souvislostech
  Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák 2015 P Binka Idea Přírody v environmentálním myšlení
  Mgr. Lucie Sovová 2015 P Jehlička Městské zahrady – alternativní produkce potravin mezi tradicí a modernitou
  Mgr. Renata Svobodová 2016 P Krajhanzl Psychologie změny klimatu: Jak se lidé vyrovnávají s klimatickou změnou?
  Mgr. et Mgr. Iveta Šedová, DiS. 2014 P Binka (konzultanti Krajhanzl a Zámečník) Vztah environmentálně angažovaných lidí ke zvířatům: rozpory mezi jejich postoji a chováním
  Mgr. Petra Šimonová 2014 přerušeno Novotný (konzultant Činčera) Role kritického myšlení v environmentální výchově
  Ing. Lenka Topinková 2015 P Librová (konzultant Johanisová) Lokální rozvojové alternativy indického venkova
  Mgr. Martin Vyhnal 2015 P Binka (konzultant Dostalík) Pronikání konceptu kompaktního města do ČR. Environmentální rizika a příležitosti