krajina
 

Doktorandi/ky

(Aktuální seznam doktorandů lze nalézt též zde (jen pro přihlášené v ISu)
Jméno Rok přijetí Forma Školitel/ka Téma
Mgr. Barbora Bakošová 2013 přerušeno Stibral Vplyv environmentálneho hnutia a ekológie na súčasné estetické teórie prírody
Mgr. Ing. Jan Blažek 2014 P Binka (konzultant Kerschner) Ekonomika ekosociálních záměrných komunit: socioenvironmentální strategie a finanční udržitelnost
Mgr. Blanka Dobešová 2012 přerušeno Librová Přírodní pohřby jako příklad environmentálně pojatého rituálu aneb pohřeb jako oslava (mimo)lidského života
Mgr. Martin Černý 2016 P Kerschner Nerůstové Sudoku: Aplikace víceškálového integrovaného hodnocení na Peak Oil s ohledem na změny v ekonomické aktivitě.
Tamara Faberová, Msc. 2015 P Binka (konzultant Krajhanzl) Zdroje motivace rozhodování klíčových aktérů zapojených do projektů posilujících ekologickou stabilitu krajiny
Mgr. Filip Havlíček 2013 P Kysučan Historie recyklace a nakládání s odpadem na území Evropy od paleolitu do počátku průmyslové revoluce
Mgr. Tomáš Chadaba 2013 P Librová Veľkosť populácie ako faktor záťaže prírody
Mgr. Veronika Chvátalová 2014 P Lacinová Inventura dopadů pěstování a nakládání s geneticky modifikovanou bt kukuřicí v ČR
Mgr. Radoslava Krylová 2013 P Librová (konzultant Dostalík) Městská divočina
Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková 2016 P Krajhanzl Vliv kontaktu s přírodou na prožívání a chování dítěte
Mgr. Jan Labohý 2012 přerušeno Librová Vnímání a představy o budoucnosti v současné společnosti
Mgr. Lukáš Likavčan 2014 P Binka Kritický realismus a ekologická ekonomie
Mgr. Nicholas P. Orsillo 2011 P Stibral Ochrana přírody a krajiny v 50. letech 20. století v Československu
Mgr. Kateřina Pařízková 2012 P Stibral Estetický postoj a jeho význam pro ochranu přírody a krajiny
Mgr. Vojtěch Pelikán 2010 P Librová Romové a příroda: obraz a realita
Mgr. Petr Salamon 2016 P Binka Začalo se tady dýchat. Role ochrany životního prostředí v sametové revoluci.
Mgr. Kateřina Rezková (roz. Kotásková) 2008 P Markoš Alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení s důrazem na teorii Gaia a teorii symbiogeneze
Mgr. Jan Skalík 2011 P Binka Proenvironmentální jednání v politických souvislostech
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák 2015 P Binka Idea Přírody v environmentálním myšlení
Mgr. Lucie Sovová 2015 P Jehlička Městské zahrady – alternativní produkce potravin mezi tradicí a modernitou
Mgr. Renata Svobodová 2016 P Krajhanzl Psychologie změny klimatu: Jak se lidé vyrovnávají s klimatickou změnou?
Mgr. et Mgr. Iveta Šedová, DiS. 2014 přerušeno Binka (konzultanti Krajhanzl a Zámečník) Vztah environmentálně angažovaných lidí ke zvířatům: rozpory mezi jejich postoji a chováním
Mgr. Petra Šimonová 2014 přerušeno Novotný (konzultant Činčera) Role kritického myšlení v environmentální výchově
Ing. Lenka Topinková 2015 P Librová (konzultant Johanisová) Lokální rozvojové alternativy indického venkova
Mgr. Martin Vyhnal 2015 přerušeno Binka (konzultant Dostalík) Pronikání konceptu kompaktního města do ČR. Environmentální rizika a příležitosti