krajina
 

Info o stážích

Možnosti studia v zahraničí pro naše studenty jsou poměrně široké, ale je třeba plánovat hodně dopředu – asi tak rok nebo i více. Pokud student uvažuje o tom, že by chtěl strávit jeden až dva semestry studiem nebo na pracovní stáži v zahraničí, je nanejvýš vhodné si nejdříve podrobně prostudovat webové stránky Oddělení pro zahraniční styky Fakulty sociálních studií MU, kde se dozví základní informace.

Pracovnice oddělení pro zahraniční styky na fakultě, Ing. Dagmar Hábová a Mgr. Jolana Navrátilová (místnost č. 1.14), Vám ve svých konzulačních hodinách mohou vysvětlit případné nejasnosti. Také od nich dostáváte aktuální informace o možných zahraničních pobytech e-mailem (vedle programu LLP Erasmus můžete vycestovat přes: AIA, ISEP, CEEPUS, partnerská stipendia MU, mobilitní fond MU/freemover a další schémata).

Kromě fakultního pracoviště existuje i pracoviště celouniverzitní, Centrum zahraničních studií. S jejich pracovnicemi/níky přijdete do styku zejména tehdy, pokud jste vybráni pro studijní pobyt či pracovní stáž v rámci výměnného evropského programu Erasmus+, případně chcete-li o výměnných programech MU další informace.