krajina
 

Změna klimatu

Výzkum „Česká veřejnost a změna klimatu 2015″ na reprezentativním českém vzorku mapuje, jak česká veřejnost vnímá globální klimatickou změnu, jaká je její ochota zapojit se aktivně do ochrany klimatu a jak hodnotí diskutovaná mitigační a adaptační opatření reagující na klimatickou změnu.

Tisková zpráva
Základní přehled výsledků výzkumu

Výběr ohlasů z médií

Další ohlasy médií