krajina
 

Pracovní stáže Erasmus+

Erasmus+ je program, v rámci něhož studenti vyjíždějí na studijní pobyty či praktické stáže na univerzity či organizace v zemích EU, přičemž v rámci programu dostávají stipendium. Jeho výši v jednotlivých zemích (většinu nepokryje celé náklady) a další informace najdete na webových stránkách Oddělení pro zahraniční styky Fakulty sociálních studií.

Veškeré oficiální informace ke stážím zde:

http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe

Praktická stáž Erasmus+ je stáž v trvání 2 – 12 měsíců (na každém stupni studia, sčítá se se studijními pobyty, možno absolvovat už v prvním roce VŠ studia), v některé organizaci v zemích EU, jejíž aktivita je blízká našemu oboru. Praktickou stáž je možno od roku 2014/15  absolvovat také do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže). Veškerá administrativa, stejně jako podpis finanční dohody, musí být vyřízena před ukončením studia (Pozor na sčítání předchozích mobilit v daném studijním cyklu – max. 12 měsíců!).

Konečný výběr studentů na všechny stáže provádí Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity. Prostudujete si prosím jejich webové stránky, jsou zde nezanedbatelné administrativní požadavky. Uzávěrka je 12. 3. 2015. Další uzávěrky jsou: 14. 5., 16. 7. a 12. 11. 2015.

Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací.

V roce 2015 má katedra předběžnou dohodu o přijetí našich stážistů na Dartington Hall Trust ve Velké Británii (viz dále). Vzhledem k tomu, že dohodu s touto organizací garantuje katedra, dělá v těchto případech konkurz mezi uchazeči. Konkurz pro rok 2015/16 běží od 26. března do 12. dubna 2015. Zájemci dodejte v tomto období motivační dopis v angličtině e-mailem a vytištěný N. Johanisové. Tuto informaci obdrží studenti též e-mailem. Vybraný student vypracuje ve spolupráci s britskou stranou povinné přílohy přihlášky tak, aby mohly být do 14. 5. 2015  vloženy do systému ISOIS.

Uchazeči o ostatní, individuálně dojednané stáže, ať průběžně kontaktují dr. Z. Ulčáka pro dopracování povinných příloh přihlášky.

Stáže garantované KES:

Dartington Hall Trust (link – http://www.dartington.org ) Dlouholetý spolupracovník a hostující učitel naší katedry Tim Crabtree, u něhož již několik našich studentů stáž absolvovalo v rámci organizace Local Food Links  a Wesssex Community Assets, v současné době působí v Schumacher College v jižní Anglii, která je jedním z projektů nadace Dartington Hall Trust. V roce 2016/17  bude náš/naše stážista/ka sídlit v okolí Schumacher College (v městečku Totnes, Dartington či přímo v areálu Schumacher College). Náplní práce bude zčásti (5 hodin denně) práce v biozahradě při Schumacher College, zčásti spolupráce s místními inicativami v městečku Totnes, které je rodištěm hnutí Transition Towns (česky „města tranzice“ či „města přechodu“ – rozumí se na nízkouhlíkovou ekonomiku a živ. styl).  Student bude mít zároveň možnost využívat knihovnu Schumacher College a  navštěvovat některé přednášky hostujících zahraničních lektorů a další akce zde pořádané.  Stáž je vhodná pro studenta/ku  magisterského či doktorského stupně,  dobrého mluvčího angličtiny, s dobrou schopností komunikace, iniciativního a schopného samostatné práce. Stáže probíhají pouze v jarním semestru, doporučená doba  pobytu 4-6 měsíců, předpokládané zahájení stáže v únoru či březnu 2017.  Kontaktní osobou a garantem za KES je Naďa Johanisová. Tim Crabtree v dubnu 2016 navštíví katedru jako externí vyučující a bude možné si s ním o stáži promluvit. Studenti, kteří by měli zájem o tuto stáž, mohou poslat c.v. ( s podrobnými kontaktními údaji) a motivační dopis na Nadě Johanisové (johaniso(at)fss.muni.cz). Uzávěrka: 15. dubna 2016.

Tipy na stáže Erasmus:

Z organizací, kde naši studenti, resp. studentky  již úspěšně působily,  lze jmenovat organizaci Sustentia, www.sustentia.com, španělskou nevládní organizaci se sídlem v Madridu. Cílem Sustentie je napomáhat rozvoji neziskového sektoru a prosazovat zodpovědný přístup k podnikání. Znalost španělštiny nemusí být  podmínkou.  Patří sem i Národní park Bayerischer Wald, www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de ,  nejstarší německý národní park se sídlem v bavorském Grafenau. Požadavkem je dobrá aktivní znalost němčiny/angličtiny (k angličtině alespoň základní znalost němčiny), schopnost komunikace a organizace, samostatná práce/práce v týmu.

Tip absolventky Anety Dostálové (březen 2016): Drazí spolužáci. Ráda bych mezi vámi inzerovala možnost stáže v zahraničí v rámci programu Eramus+. Právě jsem se z jedné takové vrátila a myslím si, že organizace, v které jsem byla by mohla být vhodná i pro další studenty našeho oboru. Je to ideální stáž pro ty z vás, kteří se zajímají o environmentální výchovu a práci s dětmi. Jedná se organizaci působící na Slovinsku převážně v malých městech obklopených nádhernou přírodou. Hory máte vysloveně u domu:) Její název je ČSOD neboli Center for school and outdoor education. Vystačíte si s angličtinou, které rozumí i děti. Budete mít možnost podílet se na programu centra a připravit si svůj vlastní program pro děti, tak jako jsem měla já. Pokud byste měli zájem o více informací neváhejte se na mě obrátit (email:420030@mail.muni.cz) nebo případně přímo na mého supervisera v organizaci Domena Uršice. Viz. odkaz: http://www.csod.si/dom/cerkno. Zde jsou informace o centru, v kterém jsem působila já a o celé organizaci jako takové.

Aktualizace 7.3. 2016