„Dernisáž“ výstavy kreseb Vladimíra Lepše

Proběhla 23.3. 2011. Úvodní slovo o autorovi přednesla bioložka Olga Skácelová, následnou přednášku o stromech měla Hanka Rambousková z Nadace Partnerství. Více k výstavě (včetně prezentace ke zmíněné přednášce)  najdete na stránkách Okrašlovacího spolku.                    Foto: Martin Vyhnal