Masopustní ples Okrašlovacího spolku

8. března 2011 uspořádal Okrašlovací spolek již podruhé benefiční ples. Výtěžek přispěl na odkup plných 305 metrů čtverečních unikátního pralesa ve Ščúrnici do soukromé rezervace.                                                                                                        Foto: Martin Vyhnal