Pouzdřany 2011

Tradiční seznamovací akce envira.   Foto: Martin Vyhnal,  Jan Skalík, Pavel Klvač