krajina
 

PhD.

Dvakrát ročně se k nám můžete hlásit do doktorského studia na Humanitní environmentalistiku, která je akreditovaná jako součást doktorského programu Sociologie. Doktorské studium přitom otevíráme nejen pro absolventy našich bakalářských a magisterských programů, ale také pro absolventy hlásící se z jiných fakult a oborů, například ze sociologie, filozofie, historie, žurnalistiky, psychologie, biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního prostředí, geografie či zemědělských věd. Právě díky tomu vzniká na naší katedře široce mezioborové prostředí, ve kterém se společně učíme dívat na environmentální témata optikou různých vědeckých disciplín.

Doktorské studium v prezenční a kombinované formě přitom probíhá podle individuálního studijního plánu a úspěšné získání doktorátu předpokládá vlastní publikační činnost. Prostředí katedry je otevřené iniciativě doktorandů – ti mají například možnost zapojit se do výuky nebo se podílet na přípravě a řešení výzkumných projektů.

V posledních letech byly naší katedře obhájeny například následující disertační práce:

≈ Environmentální aspekty životního způsobu českých singles

≈ Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování

v letech 1918 až 1968

≈ Ekonomická lokalizace v environmentálních souvislostech aneb Produkce

a spotřeba zblízka

≈ Přirozený svět jako ekologický problém

≈ „Krasota v přírodě“ – reflexe přírody v ruském myšlení

≈ Čeští zemědělci jako správci krajiny?

≈ Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru