krajina
 

Doporučená četba

Aktuální tituly z humanitní environmentalistiky

(zejména pro doktorandy, kteří neabsolvovali nižší stupně environmentalistiky)

Brooks, D.: Bobos: Nová americká elita a její styl. Praha: Dokořán, 2001

Ekosystémy a lidský blahobyt (v orig. Millennium ecosystem assessment). Syntéza. Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Česká verze Univerzita Karlova v Praze, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2005 .

Hawken, P., Lovins, A., Lovins L.H.: Přírodní kapitalismus. Praha: Mladá fronta, 2003

Chardin, P.T.: Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1993

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: Slon, 1998.

Keller, J.: Sociologie a ekologie. Praha: Slon, 1997.

Komárek, S.: Příroda a kultura. Praha: Vesmír, 2000.

Librová, Hana, Pelikán, Vojtěch, Galčanová, Lucie, Kala, Lukáš: Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: MUNIPress 2016

Librová, H.: Pestří a zelení. Brno: Veronica, Duha, 1994.

Librová, H.: Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.

Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Prostor, Praha 1999, s. 11-64 a dále jedna kapitola podle vlastního výběru.

Lovelock, J.: Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo, Praha: Academia, 2008.

Lomborg, B.: Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, Liberární institut. 2006.

Margulisová, L.: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia, 2004.

Martínez-Alier, J., Pascual, U., Vivien, F.-D., Zaccai, E., 2010: Sustainable de-growth: mapping the context,criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics 69(9), 1741 -1747.

Mezřický, V.: Perspektivy globalizace. Praha: Portál, 2011.

Pepper, David.: Modern Environmentalism. London: Routledge, 1996.

Ridley, M.: Původ ctnosti: O evolučních základech nesobeckého jednání člověka. Praha: Portál, 2000.

Schumacher, E. F.: Malé je milé. Brno: Doplněk, 2000.

Seed, J. a další: Myslet jako hora. Abies Publishers, Prešov 1993 (doporučuji přečíst recenze Kohák E.: Veronica 1993,č.3, s.1-5, dále Cílek V.: Vesmír 1993, č.12).

Stibral, K.: Proč je příroda krásná?: estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.

Storch, D.; Mihulka, S.: Ekologie. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1997.

Šmajs. Josef. Drama evoluce – Fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000.

Znoj, M. a kol.: Vztah člověka a přírody v podání novověké filozofie. In: Filosofický časopis 1991, č. 6.

Zrzavý, J.; Storch, D.; Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života. Praha: Paseka, 2004.

Seznamte se s obsahem a strukturou zahraničních časopisů, které jsou umístěny ve studovně knihovny FSS: The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence, Vesmír. Vyberte a přečtěte pro Vás zajímavé tři texty.

Aktualizováno 3. 1. 2016