krajina
 

Doporučená četba

Aktuální tituly z humanitní environmentalistiky

(zejména pro doktorandy, kteří neabsolvovali nižší stupně environmentalistiky)

Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004.

Diamond, J.: Kolaps, Proč společnosti zanikají a přežívají. Praha: Galileo, 2000.

Ekosystémy a lidský blahobyt (v orig. Millennium ecosystem assessment). Syntéza. Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Česká verze Univerzita Karlova v Praze, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2005 .

Hawken, P., Lovins, A., Lovins L.H.: Přírodní kapitalismus. Praha: Mladá fronta, 2003

Johanisová, N.: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Volary: Stehlík, 2008.

Chardin, P.T.: Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1993

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: Slon, 1998.

Keller, J.: Sociologie a ekologie. Praha: Slon, 1997.

Komárek, S.: Příroda a kultura. Praha: Vesmír, 2000.

Kysučan, L.: Oni a my: dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou. Brno: Lipka, 2010.

Librová, H.: Pestří a zelení. Brno: Veronica, Duha, 1994.

Librová, H.: Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.

Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Prostor, Praha 1999, s. 11-64 a dále jedna kapitola podle vlastního výběru.

Lovelock, J.: Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo, Praha: Academia, 2008.

Lomborg, B.: Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, Liberární institut. 2006.

Margulisová, L.: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia, 2004.

Martínez-Alier, J., Pascual, U., Vivien, F.-D., Zaccai, E., 2010: Sustainable de-growth: mapping the context,criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics 69(9), 1741 -1747.

Mezřický, V.: Perspektivy globalizace. Praha: Portál. 2011.

Moldan B.: Podmaněná planeta. Praha: Karolinum, 2009.

Ridley, M.: Původ ctnosti: O evolučních základech nesobeckého jednání člověka. Praha: Portál, 2000.

Schumacher, E.F.: Malé je milé. Brno: Doplněk, 2000.

Seed, J. a další: Myslet jako hora. Abies Publishers, Prešov 1993 (doporučuji přečíst recenze Kohák E.: Veronica 1993,č.3, s.1-5, dále Cílek V.: Vesmír 1993, č.12).

Stibral, K.: Proč je příroda krásná?: estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.

Storch, D.; Mihulka, S.: Ekologie. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1997.

Šmajs. Josef. Drama evoluce – Fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000.

Zrzavý, J.; Storch, D.; Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce : od sobeckého genu k rozmanitosti života. Praha: Paseka, 2004.

Důležité, u zkoušky bude kladen důraz: Seznamte se s obsahem a strukturou zahraničních časopisů: The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence, Vesmír. Vyberte a přečtěte pro Vás zajímavé tři texty.

(Aktualizováno 17. 5. 2015)

/

Malý seznam sociologické studijní literatury (pro všechny)

1. Bourdieu, Pierre. Teorie jednání : Raisons pratiques : sur la théorie de l’action (Orig.) . Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-518-3

2. Bauman, Zygmunt – May, Tim. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie . Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288

3. Beck, Ulrich. Riziková společnost :na cestě k jiné moderně . Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326

4. Mills, C. Wright. Sociologická imaginace. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. s. 286-291. – Rejstřík. ISBN 80-86429-04-0

5. Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. Poznámky. ISBN 80-85959-46-1

6. Bauman, Zygmund. Globalizace : důsledky pro člověka . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999. 157 s. Souvislosti; 17. ISBN 80-204-0817-7

7. Merton, Robert K. Studie ze sociologické teorie . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. Most (Moderní sociologické teorie); Sv. 1. Bibliografie: s. 261-263. – Jmenný rejstřík. – Věcný rejstřík. – Poznámky. ISBN 80-85850-92-3

8. Giddens, Anthony. Důsledky modernity [2. vyd.] . 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. Post (Postmoderní sociologické teorie); 3. sv. ISBN 80-86429-15-6

9. Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie . Vyd. 2. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. ISBN 8086429520

Aktualizováno 17. 2. 2012