krajina
 

Témata disertačních prací

Seznam aktuálně řešených disertačních prací: viz sekci Doktorandi/ky.

Seznam již obhájených prací níže:

Jméno Rok obhájení Školitel/ka Téma
Mgr. Lukáš Kala, PhD. 2015 Librová Environmentální aspekty životního způsobu českých singles
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. 2013 Kroupa Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968
Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D. 2013 Kratochvíl Z čeho vyrůstá ekologická architektura?
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. 2012 Johanisová Ekonomická lokalizace v environmentálních souvislostech aneb Produkce a spotřeba zblízka
Mgr. Tomáš Daněk 2011 Neubauer Přirozený svět jako ekologický problém
Mgr. Markéta Fošumová, PhD 2010 Novotný „Krasota v přírodě“ – reflexe přírody v ruském myšlení“
Mgr. Lokoč Radim, PhD. 2009 Ulčák Čeští zemědělci jako správci krajiny?
Mgr. Bartoš, Michal, PhD. 2008 Keller Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru
Mgr. Vail, Benjamin Jeremiah, PhD., M.Sc. 2008 Szaló Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic
RNDr. Johanisová, Naděžda, PhD. 2007 Keller A Comparison of Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic
Mgr. Wickins Dražilová, Dita, PhD. 2005 Librová Etika zoologických zahrad – Kritický pohled na zájmy zvířat, ochranu druhů a lidské zájmy