krajina
 

Grantové projekty

Aktuální seznam grantových projektů řešených naší katedrou najdete také ZDE.

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Plakátek s popisem ZDE

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/35544

.

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FSS (RoZa)

Plakátek s popisem ZDE

Více info na stránkách univerzity: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/37629

.

.

Competencies for Sustainable Socio-economic Development (CASE)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VXJUS5AnPBs

Anotace projektu v PDF..

.

Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990)

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36471

.

Metody kritického myšlení v práci s odborným textem

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36187

.

Vývoj metodiky pro hodnocení městských produkčních a zahradních ploch (METURBAN) – Jan Dostalík
více zde: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/33706
web: http://humenv.fss.muni.cz/zahradky/

Hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení individuálních emisí skleníkových plynů - Jan Urban
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/33709

Implementation of Curricular Innovation of Environmental Studies - Jan Skalík
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/33708

.

Widening Interdisciplinary Sustainability Education – Jan Činčera
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/32924

The main aim of the project is to organize an international interdisciplinary network of academic teachers and researchers that will work together to develop operational capacity of an integrated interdisciplinary thinking about sustainable development. In addition the project will deliver useful innovative multidisciplinary tools to support development of environmental studies embedded in Sustainable Development in Higher Education. For more information go to www.wiseproject.info. Publication of reports and other outputs of the project are available on the following link: http://wiseproject.info/category/outputs/.In order to introduce the project´s outputs the conference will be taken place on 7.12.2017 in Otevřená Zahrada, Údolní 33 Brno. The programme of the conference available here.

.

_________________________ Dokončené projekty __________________________

Norské fondy:

Environmental Participation in Comparative Perspective (PARCOM)

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36703

Promoting Environmental Mobilities (PROMOB)

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/35684

Introducing Post-Normal science in Czech Republic (INTPOST)

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/35665

.

Spolupráce na inovaci environmentálních studií (Cooperation on Curricular Innovation of Environmental Studies: COCIES) - Jan Skalík

více zde: http://www.muni.cz/research/projects/31744

Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR (Biodiverzita) - Jan Krajhanzl
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/30627
detaily a ohlasy v médiích v tomto dokumentu
report z výzkumu je zde

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (Klima) - Jan Krajhanzl
report: zde
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/30647
detaily a ohlasy v médiích v tomto dokumentu
stránka projektu: http://www.regio-adaptace.cz/
facebook projektu: Adaptace na změnu klimatu

Ekologicky příznivý životní způsob v běhu času (Ecolifetime) - Hana Librová
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/30284

Kompetence pro udržitelný socioekonomický rozvoj (Competencies for A Sustainable socio-Economical development: CASE) – Jan Činčera
více zde: anotace projektu, project annotation, http://www.case-ka.eu/

Ekologicky příznivé varianty životního způsobu 2: Cesta do města (EVAR2) – Jan Skalík
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/27285

Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice – Naděžda Johanisová
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/27063

Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost – Lukáš Kala
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/23347

Hledání udržitelného způsobu produkce potravin: Sociální a peněžní metabolismus vybraných lokálních potravinových systémů – Eva Fraňková

We are looking for authors of individual chapters for an edited book preliminary titled: In search of sustainable local food systems: Sociometabolic perspectives, focused on application of the social metabolism approach on local level in relation to food production and/or consumption, framed in the context of current debate on un/sustainability of agro-food systems. For more information please see the full book proposal here.

For those interested in contributing, please send us an abstract of your chapter (500 – 800 words) till 10th of April 2016 (all further details in the book proposal).

více zde: http://www.muni.cz/research/projects/23723

Environmentální aspekty životního způsobu III. – Jan Dostalík
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/19143

Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje – Naděžda Johanisová
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/15843

Informační platforma pro kulturní krajinu – Pavel Klvač
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/10563

EkoInkubátor -  Bohuslav Binka
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/7428http://opvk.fss.muni.cz/ekoinkubator/

Podpora spolupráce v oblasti rozvojových studií mezi MU a vybranými indickými univerzitami (Spolupráce s indickými univerzitami)Naděžda Johanisová
více zde: http://www.muni.cz/research/projects/15544

Environmentální aspekty životního způsobu II. – Eva Fraňková
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/14383

Pojem malebna ve světové a české estetice – Karel Stibral
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/5184

Environmentální aspekty životního způsobu I. – Eva Fraňková
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/10764

Přednáškový pobyt Stephana Hardinga
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/10070

Příroda v díle Johna RuskinaKarel Stibral
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/5183

Ochrana krajinného rázu jako podstatného rysu české kulturní krajiny – Zbyněk Ulčák
více zde: http://www.muni.cz/fss/research/projects/2795

Informační platforma pro kulturní krajinu – Zbyněk Ulčák (spolupráce s LF MENDELU)

více zde: http://www.krajinnasit.cz