Otevřená studentská konference Výkvěty

Konferenci připravují společně studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia Environmentálních studií. V roce 2017 proběhl 4. ročník konference Výkvěty, která se konala 5. – 7. dubna 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Díky všem za výbornou obohacující konferenci,

skvělé příspěvky a úžasnou atmosféru!

Jaký byl čtvrtý ročník si můžete přečíst a podívat se:

Články na munimedia.cz – o zahájení http://www.munimedia.cz/prispevek/putovani-jeskynemi-v-desti-neni-nic-pro-slabe-povahy-12076/

o exkurzi http://www.munimedia.cz/prispevek/temata-na-konferenci-vykvety-si-prednasejici-voli-sami-12049/

Fotografie z exkurze https://www.zonerama.com/johule/Album/2861996

Program

sborník ke stažení v pdf | leták_Výkvěty

5. 4. | Středa | 18:30 | Atrium

Zahájení konference s vernisáží
Úvodní slovo: Iva Sobotková
Vernisáž výstav “Konzumní mandala” Kateřiny Pořízové,
“Láska ke krajině prochází žaludkem” Kevina V. Tona
a “Paběrkování po Brněnsku” v Átriu FSS
Autorské čtení básní: Zbyněk Ulčák
Hudební doprovod: Helena Továrková
Příspěvek: Three interviews and reflections on identity, Hans-Jørgen Wallin Weihe


6. 4 | Čtvrtek | 9:00 – 17:15 | Aula 

Konference
9:00 Promoting Environmental Mobilities (in english, academics, guests form Norway)
Jan Skalík – Carbon Footprint Calculator: Comparison, Challenges of Development and Use
Jan Urban – Cycling to Work: What are the effects of the campaign and how long they last?
Inge Brechan – Travel mode choice: Relative value of transport alternatives
Leif W. Rydstedt – An exploratory study on the relations between commuting and wellbeing for males and females in the British workforce
Tomáš Chabada – What interventions are capable to affect attitudes and behaviours related to climate change?
11:00 pauza
Students’ presentations (in english, students)
11:20 Dáno Szabó – Urban political ecology of air pollution in Brno
11:40 Tamara Faberová – Územní studie krajiny – analýza přírodních hodnot modelového území
12:00 Martin Černý – Exploring post-carbon futures through participatory modelling
12:20 Kateřina Majerová – Alternativní potravinové iniciativy a jak je zpřístupnit všem?
12:40 oběd v Atriu
14:00 Otevření odpoledního bloku
Studentské příspěvky
14:20 Ľuboš Slovák – Příroda nebo životní prostředí? Aneb co dělat s postmoderní kritikou pojmu „příroda“?
14:40 Stepan Vashkevich – Nová divočina: srovnání přírodovědeckých a společenskovědních interpretací
15:00 Radka Tyslová – Pole neorané? Postoje zemědělců k protierozním opatřením na orné půdě
15:20 pauza
Studentské příspěvky
15:50 Jiří Urbánek – Kulturní a praktické aspekty planých rostlin v lidské výživě
16:10 Veronika Chvátalová – Věda (zne)užitá k hodnocení environmentálních rizik geneticky modifikovaných plodin
16:30 Radek Kubala – Mediální obraz debaty o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách v roce 2015
16:50 Adam Hron – Kdo jsou absolventi Sociální a kulturní ekologie?
17:15 konec
19:00 sraz přes FSS, Procházka-exkurze po Brně

 

7. 4. | Pátek | 9:00 – 16:00 | Kaprálův mlýn || Exkurze

Exkurze do jeskyní Moravského krasu a na CEV Kaprálův mlýn
Sraz je v pátek 7. dubna v 9:45 na zastávce tramvaje Česká – před ČSOB. Pojedeme na Starou osadu a odtamtud v 10:15 autobusem 201 na “Říčky, rozcestí” (zastávka na znamení) před Ochozem u Brna. Následně se projdeme k jeskyni Netopýrka, kterou nás v zapůjčených jeskyňářských overalech a s čelovkami místní odborníci kolem poledne provedou. Pozdní vegetariánský oběd bude zajištěný na Kaprálově mlýně. Následovat bude prohlídka ekologicky šetrných technologií areálu včetně unikátního systému vytápění domu. Během odpoledne bude možné se vrátit do Brna autobusem nebo společnou procházkou údolím Říčky.

 

Pokud se chcete na cokoli zeptat, ozvěte se na email info@konferencevykvety.cz

Zde najdete na sborníky z prvníhodruhého i třetího ročníku konference, které obsahují odkazy na powerpoint i audiozáznamy prezentací, fotogalerie a archiv konferenčních plakátků. Rádi bychom, aby se studentská konference Výkvěty stala milou tradicí, jenž bude propojovat české katedry, které se dívají na životní prostředí společenskovědní a humanitní optikou.
tým Výkvětů – studenti Environmentálních studií
http://konferencevykvety.cz | info@konferencevykvety.cz

Konference je realizována v rámci projektu PROMOB – Promoting Environmental Mobilities (7F16014), který je podpořen z Norského finančního mechanismu 2009-2014 a Ministrestva školství, mláděže a tělovýchovy, a to v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09.