Projektové weby

Důležitou součástí mnoha vědeckých projektů, na nichž pracujeme, jsou webové stránky prezentující výstupy našeho bádání širší veřejnosti. Tato stránka slouží jako rozcestník na jednotlivé weby.

Ekonomické alternativy v České republice

Hlavní řešitelka: RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.


Webové stránky shrnují část výsledků výzkumného projektu GAČR (č. 14-33094S), který proběhl na naší katedře v letech 2014-16. Jedním z cílů výzkumného týmu bylo zmapovat tzv. ekonomické alternativy (v projektu o nich hovoříme jako o heterodoxních ekonomických inciativách) v České republice. Jsou to ekonomické aktivity, které se nechovají tak docela jako běžná firma. Mají jiné cíle, než jen zisk, rozhoduje se v nich často demokraticky, bývají vázány na místní komunitu a nepodřizují se vždy diktátu trhu. Na webových stránkách najdete mapku a medailonky padesáti z nich, některé naše publikace, informace o aktérech a cílech projektu  a obecnější informace k tématu.

Web projektu Více o projektu

Místní potravinové systémy a sociální metabolismus

Hlavní řešitelka: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.


Mapka ekonomických alternativ vznikla na základě výzkumu, který náš tým uskutečnil v letech 2014-16 v celé České republice. Není zdaleka vyčerpávající; jak víme z provedeného výzkumu, takovýchto alternativ u nás existuje mnohem více. Spíše tu chceme poukázat na pestrost a možnosti, které se v této oblasti otevírají. S každou organizací, firmu a skupinou, s níž jsme se sešli, jsme uskutečnili cca hodinový rozhovor, který jsme pak přepsali a udělali z něj výtah. Ten jsme ještě někde doplnili podle webových stránek. Tyto "medailonky" pak byly autorizovány účastníky našich rozhovorů a vloženy na webové stránky.

Více o projektu

Zahrádky

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.


Projekt, který zkoumal vybrané brněnské zahrádkářské lokality a jejich uživatele. Zaměřoval se především na multifunkčnost těchto lokalit a zhodnocení jejich bohatých přínosů, ale i rizik. Jedním z důležitých výstupů je metodika, která pomáhá podstatně usnadnit promýšlení, plánování a rozhodování o budoucím využití městských produkčních a zahradních ploch. Cílem projektu bylo rozšířit znalosti o možnostech udržitelného městského plánování a připravit inovativní nástroj pro hodnocení sociálních, ekonomických a ekologických přínosů městských produkčních a zahradních ploch.

Zásadní přínos těchto ploch pro městskou aglomeraci byl prokázán v mnoha zahraničních výzkumech, avšak v českém prostředí do teď chyběl vhodný metodický nástroj nejen pro státní správu, ale i pro samosprávu, neziskový či soukromý sektor.

Web projektu Více o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info