Bc. a Mgr. státnice a obhajoby závěrečných prací

25. 5. 2018

Byly zveřejněny harmonogramy obhajob bakalářských a diplomových prací a rozpisy státních závěrečných zkoušek.

Bakalářští studenti: Čtvrtek 7. 6. a Pátek 8. 6. 2018, učebna: U32

                               státní závěrečná zkouška: rozpis zde.

Magisterští studenti: obhajoby Čtvrtek 31. 5. a Pátek 1.2. 2018, učebna: U32

                                 státní závěrečná zkouška: rozpis zde.

Podrobnosti v PDF pod proklikem. Obhajoby jsou otevřené veřejnosti.

Níže je seznam studentů a prací, které obhajují. Pokud vás zajímá čas obhajoby, rozklikněte výše uvedené PDF:

Obhajoby bakalářských prací dne 7.6. 2018 

10:00 – 10:45 : Barbora Adamková - Possible consequences of the Dakota Access Pipeline as seen by various actors of the case: Critical discourse analysis 
10:45 – 11:30 : Michaela Špringlová - Environmentální nespravedlnost v Česku - analýza vybraných sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji
11:30 – 12:15 : Linh Le My - Analýza individuálních zkušeností se životním stylem zero waste
13:15 – 14:00 : Alexandra Kubíčková - Proměna mediálního obrazu maloproducentů potravin v Mladé frontě Dnes a Lidových novinách po akvizici Mafry
14:00 – 14:45 : Anna Šprdlíková - Ochrana přírody v pojetí environmentalistů a myslivců
14:45 – 15:30 : Klára Slavíčková - Hodnocení vztahu mezi rozvojem environmentálních hnutí a popularitou eko-komunit. Srovnání Dánska a České republiky

Obhajoby bakalářských prací dne 8.6. 2018

10:00 – 10:45 : Klára Vrtělová - Živočišná produkce v environmentální výchově - evaluace dopadu programu na účastníky 
10:45 – 11:30 : Zuzana Slámová - Svobodný přístup k informacím v praxi: Pohled českých environmentálních organizací
11:30 – 12:15 : Sabina Báňová - Účast veřejnosti v otázkách souvisejících s životním prostředím - kauza Amazon v Brně
13:15 – 14:00 : Simona Ferulíková - Tři generace brněnských zahrádkářů: Případová studie zahrádkové osady Červený kopec

14:00 – 14:45 : Romana Rybářová - Vnímání zvířat optikou českých buddhistů a jeho vliv na jejich způsob stravování
14:45 – 15:30 : Jaroslava Pivcová - Motivace dnešního urbanizovaného člověka začít s chovem hospodářských zvířat

Obhajoby diplomových prací dne 31.5. 2018

Gabriela Benešová: Může současný režim vládnutí v Arktidě zajistit udržitelnost arktických ekosystémů? Komparace mezinárodního režimu Antarktidy a Arktidy
Barbora Čapková: Narativy předškolních dětí o přírodní zahradě jejich mateřské školy v kontextu utváření jejich vztahu k přírodě a životnímu prostředí
Lenka Konkoľová: Vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji v lesních mateřských školách
Markéta Musilová: Rozvíjení kompetencí k udržitelnému chování v globalizovaném světě
Tomáš Postolka: Jak velké environmentální riziko představují staré ekologické zátěže na Karvinsku?
Hana Sáblíková: Motivační strategie obcí Pardubického kraje na podporu třídění odpadu
Barbora Valešová: Participace žáků na řešení komunitního projektu místně zakotveného učení

Obhajoby diplomových prací dne 1.6. 2018

Alexandra Kysilková: Strategie přežití prodejen v malých obcích České republiky
Eva Brnušáková: Vplyv totalitného režimu na fenomén budovania zámerných komunít vo východnom bloku: prípadové štúdie ekodedín v rámci krajín V4
Tomáš Pelíšek: Potenciál carsharingu v malých sídlech
Michaela Kašperová: Precizní zemědělství v Česku: Kvantitativní analýza faktorů ovlivňujících jeho osvojení
Martina Krošová: Syndrom vyhoření a environmentální angažovanost
Petra Palíšková: Příroda a environmentální otázky v současném českém komiksu
Denisa Řídká: Moderní biotechnologie a genové modifikace zvířat v chovatelství a umění Etika, welfare a environmentální rizika
Eliška Reichová: Zapojení veřejnosti v kauze výstavby plavebního kanálu Přelouč na Labi

 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info