Jaký je efekt obnovitelných zdrojů na pracovní místa?

Počítáme dopad obnovitelných zdrojů na pracovní místa. Pracovní verze modelu některé efekty zřejmě podhodnocuje.

7. 2. 2020

Tým ekonomické sekce katedry pod vedením Christiana Kimmicha pracuje na studii, která počítá efekty obnovitelných zdrojů na pracovní místa. Jak ukazuje aktuální testování modelu, zdrojová data z databáze EXIOBASE, se kterými se dlouhodobě pracuje i v jiných studiích, pravděpodobně podhodnocují nepřímé efekty jednotlivých zdrojů na pracovní místa v dalších sektorech. Týká se to například pozitivních dopadů využití biomasy na zemědělství či lesnictví nebo rozvoje fotovoltaiky a větrné energetiky na strojírenství. To bylo následně potvrzeno i autory databáze.

V této souvislosti je také důležité připomenout, že předběžné výstupy našeho výzkumu jsou v rozporu se zahraničními studiemi. Ty obvykle poukazují na větší počet pracovních míst souvisejících s obnovitelnou energetikou ve srovnání s neobnovitelnými zdroji (1). Tým projektu IMPACTECH (2) aktuálně pracuje na doplnění chybějících dat. Zatím tedy nelze z modelu vyvozovat žádné závěry.

Finální výsledky studie budou zveřejněny nejpozději v průběhu příštího roku. Chystá se i spuštění samostatného webu s interaktivní verzí vyvíjeného modelu, hodnotícího dopady transformace české energetiky na zaměstnanost. Web poslouží hlavně zájemcům o detailnější informace ohledně změn v zaměstnanosti ve světle přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

(1) Například: https://www.irena.org/documentdownloads/publications/renewableenergyjobs.pdf

(2) Více informací o projektu je dostupných na: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/42425. Projekt IMPACTECH (TK01010208) je podpořený Technologickou agenturou ČR.

Více článků

Přehled všech článků