Podávejte přihlášky do bakalářského studia

25. 1. 2018

Pojďte studovat Environmentální studia - obor, který se zabývá studiem vazby mezi společností a přírodou, krajinou a životním prostředím. Otevírá tak široké spektrum témat, nejvíce pozornosti však věnuje popisu příčin současného stavu životního prostředí a zkoumaní cest, která nás přibližující k environmentální udržitelnosti. Podrobný přehled kurzů a další informace o oboru a našich absolventech najdete na stránkách www.chcinaenviro.cz.

V rozsáhlé nabídce kurzů se studenti seznamují s působením přírody na společnosti a společnosti na přírodu, s environmentální reflexí dějin i perspektivami do budoucna, s lokálními a globálními tématy, s teorií i praxí ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Pestré mezioborové studium propojuje poznatky z přírodních věd, ekonomie, sociologie, etiky, filosofie, estetiky, práva, urbanismu či psychologie, na rozdíl od jiných společenských oborů nabízí také řadu terénních exkurzí. 

Průzkumy, které máme k dispozici, ukazují, že 95 % našich absolventů si najde práci do uplynutí tří měsíců od skončení školy. Kromě zmíněných nevládních organizací potkáte naše absolventy například v mezinárodních organizacích, v podnikatelské sféře, v politice, na správách chráněných území nebo na jiných pozicích ve veřejné správě. Díky propojení výuky s praxí a studijním stážím (v bakalářském oboru více než 80 hodin, v magisterském více než 100 hodin praxe) získávají studenti během studia široký přehled v oboru, schopnost samostatného myšlení a dost odborných znalostí a zkušeností, aby byli pro úspěšný vstup do pracovního života připraveni.

 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info