Konkurz na indický studijní pobyt pro Mgr a PhD studenty

5. 12. 2019

Geografický ústav PřF MU a Katedra environmentálních studií FSS MU nabízí studentům magisterských a doktorských studijních programů možnost semestrálního (čtyřměsíčního) studijního pobytu na univerzitě Tata Institute of Social Sciences - TISS (http://www.tiss.edu/) v indické Mumbaí v rámci bilaterální smlouvy o spolupráci mezi MU a TISS.

Studium v Indii bude finančně podpořeno ze strany MU grantem v celkové výši 20 tisíc Kč. Studenti MU jsou ze strany TISS osvobozeni od poplatku za studium a mohou žádat o další formy nenárokové stipendijní podpory na svých fakultách.

Studenti z MU na TISS nejčastěji studují na fakultách School of Social Sciences a School of Social Work, kde je výuka zaměřena na interdisciplinární problematiku rozvojových studií, sociální práce a příbuzných témat v indickém i mezinárodním kontextu. Výuka probíhá v angličtině. Součástí některých kurzů je také vícedenní terénní výzkum na indickém venkově.

Semestr na TISS začíná v první polovině června a končí koncem září.

V případě zájmu pošlete životopis (s uvedením osobních kontaktů, včetně telefonu) a motivační dopis - obojí v angličtině Petru Daňkovi na Geografický ústav PřF MU (danek@sci.muni.cz) a současně Nadě Johanisové na Katedru environmentálních studií FSS MU (johaniso@fss.muni.cz). Na ně se můžete obracet také s dotazy. V motivačním dopise uveďte, proč Vás pobyt zajímá a jak získané zkušenosti a znalosti využijete po návratu domů. Podrobnější informace lze získat také od studentů MU, kteří na TISS studovali v minulých letech (kontakty na vyžádání).

Uzávěrka přihlášek je 10. února 2020.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny nejpozději 17. února 2020.

Před zasláním životopisu a motivačního dopisu doporučujeme osobní konzultaci s N. Johanisovou.

Více článků

Přehled všech článků