Podpora akademiků hnutí Fridays for Future

23. 5. 2019

Více než třicet akademiků z českých environmentálních kateder podepsalo níže uvedené prohlášení a vyjádřilo tak podporu středoškolskému hnutí Fridays for Future.

Podpora vybraných akademiků českých environmentálních kateder akcím středoškolských studentů

My, níže podepsaní členky a členové českých environmentálních kateder, cítíme osobní potřebu i profesionální povinnost zaujmout stanovisko ke středoškolskému hnutí Fridays for Future. Jsme přesvědčeni, že situace je skutečně tak kritická, jak ji vidí a vyjadřují stávkující studenti. Proto navazujeme na prohlášení stovky českých vědců či Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vyjadřujeme středoškolskému hnutí Fridays for Future i návazné vysokoškolské iniciativě Univerzity za klima podporu.

Jako vědci, učitelé i doktorští studenti a studentky environmentálních oborů se denně zabýváme dopady i řešeními klimatické krize. Existují konkrétní opatření, se kterými je možné začít hned. Apelujeme proto na politiky, aby přestali ignorovat vědecké poznatky a začali skutečně jednat v souladu se závěry Pařížské dohody s cílem zajistit klimatickou spravedlnost. Jsme připraveni na řešeních tohoto úkolu spolupracovat.

Ceníme si nejen občanských aktivit mladších kolegů a kolegyň, ale také významu, který vkládají vědeckému poznání. Vyzýváme nejen studenty našich oborů, ale i další členy akademické obce v České republice, aby aktivně vyjádřili podporu vzniklému hnutí, například účastí na pátečních stávkách.

 

Podporu v této chvíli podepsali:

Bohuslav Binka, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Jan Blažek, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Claudio Cattaneo, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Mikuláš Černík, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Martin Černý, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Jan Činčera, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Tomáš Daněk, akademický pracovník Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Tamara Faberová, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Eva Fraňková, akademická pracovnice Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Patrik Gažo, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Tomáš Chabada, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Veronika Chvátalová, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Monika Janáková, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Naďa Johanisová, akademická pracovnice Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Christian Kerschner, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Christian Kimmich, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Jan Krajhanzl, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Šárka Křepelková, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Bohuslav Kuříkakademický pracovník Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Hana Librová, akademická pracovnice Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Lukáš Likavčan, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Pavel Nováček, akademický pracovník Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Arnošt Novák, akademický pracovní Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Jiří Pánek, akademický pracovník Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Petr Pavlík, akademický pracovník Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vojtěch Pelikán, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Silvie Punčochářová, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Ivan Rynda, akademický pracovník Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Sandra Silná, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Lucie Sovová, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Ľuboš Slovák, doktorand Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Thomas Smith, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Karel Stibral, akademický pracovník Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Renata Svobodová, doktorandka Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více článků

Přehled všech článků