Sborník ze semináře Otevřený prostor 2019

19. 5. 2020

Seminář Otevřený prostor 2019: Bydlení jako společenská otázka proběhl v Padmafarmě v obci Bělá u Jevíčka ve dnech 30. ledna - 3. února 2019.

Tématem setkání bylo bydlení nikoli jako problém každého jednotlivce, nýbrž jako celospolečenská otázka.

Jak vyjmout bydlení z tlaku trhu? Je bydlení dostupné? Jak bydlet v nerůstových časech? Jak bydlet spolu? Kde hledat cesty ke komunitnímu bydlení?  Co mohou podniknout/dělat obce pro dostupné bydlení? Existuje u nás sociální bydlení? Jaké jsou příklady dobré praxe? Jak funguje svépomocné bydlení? Kdo žije v ekokomunitách? Co je co-housing? Jak funguje sociální squat? Kdo má právo na město?

Nyní si můžete stáhnout sborník z tohoto semináře ZDE.

Sborník je v tištěné formě k dispozici také v knihovně FSS a u Nadi Johanisové.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info