Vychází nová kniha „Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí“

28. června 2018

Autoři z Katedry environmentálních studií připravili první rozsáhlou studii postojů Čechů k
přírodě a životnímu prostředí. Kniha nabízí souhrn více než 80 průzkumů veřejného mínění z
posledních let a výsledky nového výzkumu, který proběhl na reprezentativním vzorku 2 673
respondentů. Publikace Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí je ke stažení na
stránkách Munispace, její vznik podpořil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo
životního prostředí.

„Ukazuje se, že významná většina veřejnosti podporuje, aby se český stát aktivně angažoval v
řešení problémů životního prostředí. Stojí přitom za pozornost, že například opatření proti
odpadům, znečištění vod a znečištění ovzduší podporuje česká veřejnost dokonce více než
řešení korupce,“ shrnuje odborný garant výzkumu Jan Krajhanzl.

Výsledky zároveň potvrzují, jak silný mají Češi vztah k přírodě. Ze všech mediálních témat je
nejvíce zajímá příroda (80 % veřejnosti) a velmi významně také životní prostředí (68 %), obě
témata se přitom umístila s velkým náskokem například před politikou či bulvárem. „Nejen,
že výrazná většina Čechů tráví ráda svůj čas venku, ale průzkumy opakovaně ukazují, že více
než ostatní Evropané si vybírají místo své dovolené právě podle přírody v okolí,“ dodává
Krajhanzl.

Naopak rezervovaně se Češi staví k osobnímu zapojení do ochrany přírody a životního
prostředí. Většina třídí odpady (často až vždy třídí podle svých slov 91 %), dává přednost
kohoutkové vodě před kupováním balené (79 %) či uvádí, že snižuje svou spotřebu vody (81
%) a energie (77 %). Méně jsou ochotni omezit cestování osobním automobilem (56 %) nebo
kupovat ekologicky šetrné výrobky (30 %).

Ještě slaběji se Češi v ochraně přírody a životního prostředí občansky angažují. „Většina
Čechů chrání životní prostředí především tehdy, pokud se jim to ekonomicky vyplatí. Zároveň
otevřeně sdělují, že nejsou ochotni se kvůli ochraně životního prostředí příliš omezovat. Jen
16 % je ochotných platit vyšší daně, 19 % vyšší ceny 28 % snížit svou životní úroveň,“
komentuje Tomáš Chabada, spoluautor výzkumu.

Studie jako první svého druhu ukazuje, jaké jsou postoje a chování Čechů v jedenácti
oblastech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, například v otázkách znečištění
ovzduší, energetiky či spotřebitelství. Čtenáři v ní najdou čtrnáct charakteristik, které jsou
typické pro vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí, a také podrobné výsledky aktuálního
výzkumu. Ten představuje tři skupiny české veřejnosti, které se zásadně liší svým přístupem k
ochraně přírody a životního prostředí, nebo analýzu, co Čechy v této oblasti ovlivňuje.

„Zaujalo nás, že největší vliv na vztah Čechů k přírodě a životnímu prostředí má jejich životní
styl, konkrétně témata, která je zajímají v médiích. Zanedbatelný je přitom vliv velikosti místa
bydliště a výše čistého příjmu na jednoho člena domácnosti. Pouze slabý je vliv věku, pohlaví
či vzdělání,“ doplňuje spoluautorka výzkumu Renata Svobodová.

 

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info