White Book - Jak na přechod k nízkouhlíkové ekonomice

10. 1. 2020

Na stránkách evropského projektu MEDEAS, kterého se účastní i naše katedra (Christian Kimmich, Christian Kerschner, Martin Černý, Patrik Gažo a náš externí spolupracovník Klaus Hubacek) přibyla ke stažení White Book policy doporučení, jak na přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

White Book zahrnuje různorodé strategie od ryze technologických až po socioekonomické aspekty transformace, na kterých se podíleli právě členové naší katedry (kapitoly Social and Behaviour Adaptations, Economic Development, Climate Change Adaptations of the Energy Sector). Výstupy projektu MEDEAS mají pomoci evropským lídrům a institucím k dosažení evropských klimatických závazků.

Výstupy z projektu jsou dostupné v několika jazycích ZDE.

Více článků

Přehled všech článků