Doktorské studium

Dvakrát ročně se k nám můžete hlásit do doktorského studia na Humanitní environmentalistiku, která je akreditovaná jako součást doktorského programu Sociologie. Doktorské studium přitom otevíráme nejen pro absolventy našich bakalářských a magisterských programů, ale také pro absolventy hlásící se z jiných fakult a oborů, například ze sociologie, filozofie, historie, žurnalistiky, psychologie, biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního prostředí, geografie či zemědělských věd. Právě díky tomu vzniká na naší katedře široce mezioborové prostředí, ve kterém se společně učíme dívat na environmentální témata optikou různých vědeckých disciplín.

Doktorské studium v prezenční a kombinované formě přitom probíhá podle individuálního studijního plánu a úspěšné získání doktorátu předpokládá vlastní publikační činnost. Prostředí katedry je otevřené iniciativě doktorandů – ti mají například možnost zapojit se do výuky nebo se podílet na přípravě a řešení výzkumných projektů.

V posledních letech byly naší katedře obhájeny například následující disertační práce:

Doporučená četba

Aktuální tituly z humanitní environmentalistiky

(zejména pro doktorandy, kteří neabsolvovali nižší stupně environmentalistiky)

Brooks, D.: Bobos: Nová americká elita a její styl. Praha: Dokořán, 2001

Ekosystémy a lidský blahobyt (v orig. Millennium ecosystem assessment). Syntéza. Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Česká verze Univerzita Karlova v Praze, Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2005 .

Hawken, P., Lovins, A., Lovins L.H.: Přírodní kapitalismus. Praha: Mladá fronta, 2003

Chardin, P.T.: Místo člověka v přírodě: výbor studií. Praha: Svoboda, 1993

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: Slon, 1998.

Keller, J.: Sociologie a ekologie. Praha: Slon, 1997.

Komárek, S.: Příroda a kultura. Praha: Vesmír, 2000.

Librová, Hana, Pelikán, Vojtěch, Galčanová, Lucie, Kala, Lukáš: Věrní a rozumní: Kapitoly o ekologické zpozdilosti. Brno: MUNIPress 2016

Librová, H.: Pestří a zelení. Brno: Veronica, Duha, 1994.

Librová, H.: Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.

Lipovetsky, G.: Soumrak povinnosti. Prostor, Praha 1999, s. 11-64 a dále jedna kapitola podle vlastního výběru.

Lovelock, J.: Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo, Praha: Academia, 2008.

Lomborg, B.: Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? Praha: Dokořán, Liberární institut. 2006.

Margulisová, L.: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia, 2004.

Martínez-Alier, J., Pascual, U., Vivien, F.-D., Zaccai, E., 2010: Sustainable de-growth: mapping the context,criticisms and future prospects of an emergent paradigm. Ecological Economics 69(9), 1741 -1747.

Mezřický, V.: Perspektivy globalizace. Praha: Portál, 2011.

Pepper, David.: Modern Environmentalism. London: Routledge, 1996.

Ridley, M.: Původ ctnosti: O evolučních základech nesobeckého jednání člověka. Praha: Portál, 2000.

Schumacher, E. F.: Malé je milé. Brno: Doplněk, 2000.

Seed, J. a další: Myslet jako hora. Abies Publishers, Prešov 1993 (doporučuji přečíst recenze Kohák E.: Veronica 1993,č.3, s.1-5, dále Cílek V.: Vesmír 1993, č.12).

Stibral, K.: Proč je příroda krásná?: estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.

Storch, D.; Mihulka, S.: Ekologie. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1997.

Šmajs. Josef. Drama evoluce – Fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000.

Znoj, M. a kol.: Vztah člověka a přírody v podání novověké filozofie. In: Filosofický časopis 1991, č. 6.

Zrzavý, J.; Storch, D.; Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života. Praha: Paseka, 2004.

Seznamte se s obsahem a strukturou zahraničních časopisů, které jsou umístěny ve studovně knihovny FSS: The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence, Vesmír. Vyberte a přečtěte pro Vás zajímavé tři texty.

Aktualizováno 3. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info