krajina
 

Blok expertů

V pondělí 27. března 2017 v 11:30 v učebně P51 Fakulty sociálních studií MU vystoupí

PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D., literární historička, překladatelka

s přednáškou na téma

Obraz venkova v ruské literatuře

Srdečně zveme všechny zájemce.

24/03/2017

5. – 7.4.: STUDENTSKÁ PSYCHOLOGICKO-SOCIOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ KONFERENCE VÝKVĚTY 2017

Vážení studenti, vážené studentky, přijměte prosím srdečné pozvání na 4. ročník studentské sociologicko-psychologicko environmentální konference Výkvěty 2017. Našim cílem je vytvořit prostor k diskusi mezi studenty a akademiky různých oborů a přesvědčení.

Konference se uskuteční v Aule a v atriu FSS ve dnech 5. – 7. dubna 2017. Ve středu v 18:30 se můžete těšit na zahájení spojené s vernisáží a přednáškou Hanse Weiheho. Ve čtvrtek zazní norské i české příspěvky orientované na výzkum postojů i pestrá škála studentských prací. V pátek nás čeká prohlídka jeskyní a mlýna.

Přihlašovat se je možné na www.bit.ly/v17-prih
Kompletní program naleznete na www.konferencevykvety.cz

I

13/03/2017

WEBOVÁ STRÁNKA K EKONOMICKÝM ALTERNATIVÁM V ČR

Na stránkách http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/ se nyní můžete dozvědět více o tom, co jsou to ekonomické alternativy, jak souvisejí se sociální a solidární ekonomikou, a konkrétně které z nich zkoumal v rámci svého gačrovského výzkumu na naší katedře v letech 2014-16 tým pod vedením Nadi Johanisové. Prezentace ze semináře, který v rámci téhož projektu proběhl 21. října 2016 na naší fakultě, jsou rovněž on-line. Ekonomické alternativy nás zajímají, protože je vnímáme jako zajímavé a důležité z hlediska šetrnosti k přírodě a podpory místních komunit.

I

28/02/2017

2.3.: MAŠKARNÍ PLES OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU

Maškarní ples Okrašlovacího spolku je tady. Ples se uskuteční 2. 3. od 19:00 v kavárně Trojka.

Dresscode letošního plesu je ve stylu odpadků – vyrobte si své šaty či jen doplňky ze starého papíru, plastových víček či igelitové tašky. Oblek bude možné vyrobit též na místě. K tanci a poslechu zahraje kapela Zelené koule. Na místě bude též tombola s originálními enviro cenami a občerstvení vznikne pod rukami brněnského Food not bombs.

I

21/02/2017

UŽ JEN ÚNOR ZBÝVÁ NA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO BC. STUDIA

S koncem února se blíží termín uzávěrky přihlášek do bakalářského studia Environmentálních studií. Pokud patříte mezi ty, kteří o našem oboru uvažují, pak všechny informace o našem oboru, o vyučovaných kurzech, o našich absolventech a také o přijímacím řízení najdete na stránkách www.chcinaenviro.cz.

I

21.2.: 1. ROČNÍK CENY ZA ENVIRONMENTÁLNÍ PUBLICISTIKU EKOPUBLIKA

Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo a Nadace Veronica ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno vyhlašují 1. ročník Ceny za environmentální publicistiku Ekopublika – článek roku 2016.

Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování pro-environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v roce 2016 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa.

O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v  environmentální výchově a osvětě.

Pravidla Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku a přihlášku naleznete zde.

Návrhy na ocenění se zasílají na adresu Kulturní noviny – vydavatelské a  mediální družstvo, Dlouhé Hony 22, 621 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu redakce@kulturni-noviny.cz.

Uzávěrka nominací na Ekopubliku je 31. 3. 2017.

Další informace naleznete na webových stránkách Ekopubliky.

i

15/02/2017

DO 24.2.: DRUHÁ ŠANCE PŘEDNÁŠET NA STUDENTSKÉ KONFERENCI VÝKVĚTY

Z radosti ze všech příspěvků otevíráme přihlašování příspěvků na konferenci znovu, do 24. února. Máme radost ze zelených a pestrých příspěvků (tematicky, i ze všech spřátelených Enviro kateder Praha – Brno – Olomouc). Nyní dáváme možnost přihlásit se těm, kteří čerstvě obhájili své diplomové práce. Při této příležitosti znovu otevíráme přihlašování pro všechny.

Vítáme studentské příspěvky na environmentální témata, spojená s přírodou a životním prostředím. Můžete se přihlásit i se svou rozpracovanou či obhájenou bakalářskou či magisterskou prací. Pro letošní ročník je oproti předchozím výběr témat otevřený a témata konference budou definována podle zaslaných příspěvků.

Zároveň Vás všechny srdečně zveme na otevřenou studentskou konferenci Výkvěty, která se bude konat 5. – 7. dubna 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Konferenci připravují společně studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia Environmentálních studií.

Pro příspěvek je vyhrazen prostor 15–20 minut. Název příspěvku a anotaci (250–350 slov) zašlete prosím s Vaším jménem a oborem studia na email prispevek@konferencevykvety.cz

Po domluvě je možné proplacení nákladů na cestovné a ubytování, v případě zájmu se ozvěte na email info@konferencevykvety.cz

Příspěvky prosím zasílejte do 24. února 2017.

Letáček zde.

I