krajina
 

Blok expertů

V pondělí 15. května 2017 v 11:30 v učebně P51 Fakulty sociálních studií MU vystoupí

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Ústav etiky a humanitních studií, 3. LF UK,

s přednáškou na téma

Život je celek

Srdečně zveme všechny zájemce.

25/05/2017

HARMONOGRAM MGR. STÁTNIC A OBHAJOB

Byly zveřejněny detailní harmonogramy obhajob a státních závěrečných zkoušek. Najdete je pod těmito odkazy:

SZZ magisterských studentů proběhnou ve St 31. 5. 2017 od 10 do 14h v uč. PC25; více ZDEObhajoby magisterských studentů proběhnou ve Čt 1.6. v učebně U34 a Pá 2.6. 2017 v učebně M117, a to vždy mezi 10:00 a 16:15; přesné časy pro jednotlivé studenty se dozvíte ZDE pro 1. června a ZDE pro 2. června.

Obhajoby budou jako vždy veřejné a jsou na nich tedy vítání i ostatní studenti. Harmonogramy bakalářských zkoušek budou zveřejněny příští týden.

.

10/05/2017

7.6.–9. 6.: SEMINÁŘ „AKTUÁLNÍ VÝZVY II – UŽIVÍ PLANETA LIDSTVO?“

Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci v tomto roce opět pořádá třídenní seminář Aktuální výzvy II – UŽIVÍ PLANETA LIDSTVO?, který proběhne ve dnech 7.6. – 9. 6. 2017 v Olomouci.

Více informací na webu katedry.

Fcb: Letní škola rozvojové spolupráce

Přihláška zde.

i

MEZIOBOROVÁ SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání vyhlašuje 15. ročník mezioborové soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Absolventi bakalářského a magisterského stupně z podzimu 2016 a jara 2017 mohou vyhrát až 10.000 Kč, publikovat ve sborníku a získat mezioborové kontakty a zpětnou vazbu na svoji práci. Přihlašuje se do 30. června 2017.

Další informace naleznete zde.

i

11/04/2017

19. – 20. 4.: POST-NORMÁLNÍ VĚDA – PŘEDNÁŠKY A DISKUZE S JEJÍM ZAKLADATELEM A PRAKTIKY

Katedra environmentálních studií zve filosofy a praktiky vědy, studenty a akademiky na představení post-normální vědy v České republice. Profesoři Silvio Funtowicz, Andrea Saltelli a Bruna De Marchi z norského výzkumného centra Centre for the Study of the Sciences and the Humanities budou přednášet a diskutovat 19. a 20.4. v Brně na Fakultě sociálních studií.

Všechny akce budou probíhat v angličtině.  Bližší informace: Veronika Chvátalová (everonika.ch(at)gmail.com).

Program naleznete zde.


03/04/2017

5-7.4.:STUDENTSKÁ KONFERENCE VÝKVĚTY

Studentská konference Výkvěty začíná již tuto středu v podvečer vernisáží výstavy, pokračuje čtvrtečním programem a končí páteční exkurzí.

Srdečně vás na program zveme a prosíme vás o přihlášení, abychom věděli kolik obědů navařit a kolik overalů do jeskyně připravit: http://bit.ly/v17-prih

Ve středu večer a ve čtvrtek dopoledne se můžete těšit na příspěvky norských akademiků. Neméně zajímavé ale budou i studentské příspěvky.

Zde naleznete program sborník.

Další informace jsou na webových stránkách konference.

i

EKOPUBLIKA: UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA DO 15. DUBNA

Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo a Nadace Veronica ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno vyhlašují 1. ročník Ceny za environmentální publicistiku Ekopublika – článek roku 2016.

Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování pro-environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v roce 2016 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa.

O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě.

Pravidla Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku a přihlášku naleznete zde.

Návrhy na ocenění se zasílají na adresu Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Dlouhé Hony 22, 621 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu redakce@kulturni-noviny.cz.

Uzávěrka nominací na Ekopubliku je 31. 3. 2017.

Další informace naleznete na webových stránkách Ekopubliky.

i

24/03/2017

5. – 7.4.: STUDENTSKÁ PSYCHOLOGICKO-SOCIOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ KONFERENCE VÝKVĚTY 2017

Vážení studenti, vážené studentky, přijměte prosím srdečné pozvání na 4. ročník studentské sociologicko-psychologicko environmentální konference Výkvěty 2017. Našim cílem je vytvořit prostor k diskusi mezi studenty a akademiky různých oborů a přesvědčení.

Konference se uskuteční v Aule a v atriu FSS ve dnech 5. – 7. dubna 2017. Ve středu v 18:30 se můžete těšit na zahájení spojené s vernisáží a přednáškou Hanse Weiheho. Ve čtvrtek zazní norské i české příspěvky orientované na výzkum postojů i pestrá škála studentských prací. V pátek nás čeká prohlídka jeskyní a mlýna.

Přihlašovat se je možné na www.bit.ly/v17-prih
Kompletní program naleznete na www.konferencevykvety.cz

I

13/03/2017

WEBOVÁ STRÁNKA K EKONOMICKÝM ALTERNATIVÁM V ČR

Na stránkách http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/ se nyní můžete dozvědět více o tom, co jsou to ekonomické alternativy, jak souvisejí se sociální a solidární ekonomikou, a konkrétně které z nich zkoumal v rámci svého gačrovského výzkumu na naší katedře v letech 2014-16 tým pod vedením Nadi Johanisové. Prezentace ze semináře, který v rámci téhož projektu proběhl 21. října 2016 na naší fakultě, jsou rovněž on-line. Ekonomické alternativy nás zajímají, protože je vnímáme jako zajímavé a důležité z hlediska šetrnosti k přírodě a podpory místních komunit.

I

28/02/2017

2.3.: MAŠKARNÍ PLES OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU

Maškarní ples Okrašlovacího spolku je tady. Ples se uskuteční 2. 3. od 19:00 v kavárně Trojka.

Dresscode letošního plesu je ve stylu odpadků – vyrobte si své šaty či jen doplňky ze starého papíru, plastových víček či igelitové tašky. Oblek bude možné vyrobit též na místě. K tanci a poslechu zahraje kapela Zelené koule. Na místě bude též tombola s originálními enviro cenami a občerstvení vznikne pod rukami brněnského Food not bombs.

I

21/02/2017

UŽ JEN ÚNOR ZBÝVÁ NA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO BC. STUDIA

S koncem února se blíží termín uzávěrky přihlášek do bakalářského studia Environmentálních studií. Pokud patříte mezi ty, kteří o našem oboru uvažují, pak všechny informace o našem oboru, o vyučovaných kurzech, o našich absolventech a také o přijímacím řízení najdete na stránkách www.chcinaenviro.cz.

I