krajina
 

Důležité:

______________________

BLOK EXPERTŮ

V pondělí 23. října 2017___ v 11:30 v uč. P52 FSS MU (Joštova 10) vystoupí

Mgr. Juraj Jordán Dovala biskup brněnské diecéze Církve československé husitské

s přednáškou

Láska ke stvoření

Srdečně zveme všechny zájemce.

16/10/2017

SALÁT: SETKÁNÍ STUDENTŮ ENVIRO-OBORŮ

Zveme Vás na 6. ročník víkendového setkání pražských, brněnských a letos už podruhé i olomouckých studentů našich tří environmentálně zaměřených kateder – SALÁT. Koná se 3. až 5. 11. 2017 v Oucmanicích v ekocentru Paleta. Zveme Vás zejména na neděli 5. 11. na jedenáctou hodinu dopoledne, kdy přijedou i učitelé odjinud. V neděli proběhne panelová diskuze na téma rodina ve 21. století, její tradiční i moderní pojetí, komuny, a co k tomu můžou říct naše katedry. FB událost zde.

Na Salát 2017 je možné se přihlásit zasláním e-mailu na salat.registrace(a)gmail.com

.

02/10/2017

PANELOVÁ DISKUSE O ODKAZU V. ÚLEHLY

Katedra environmentálních studií a Kulturní noviny zvou na panelovou diskusi Mnohočetný odkaz Vladimíra Úlehly (1888 – 1947) o díle a odkazu tohoto významného moravského biologa, ekologa, etnografa a filosofa přírodních věd. Úvodní příspěvky přednesou Julia Úlehla, americká zpěvačka a muzikoložka a pravnučka profesora Úlehly, hydrolog Ivo Dostál, členka Brněnského etnologického spolku Marie Hvozdecká a šéfredaktor  Kulturních novin Jiří Plocek, který také bude moderovat celou besedu. Všichni jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Datum: neděle 22.10.2017  od 14:30 do 16:30
Místo konání: Místogalerie, Skleněná louka, Kounicova 23, Brno (půdní prostor úplně nahoře)

.

VYHLÁŠENÍ CENY EKOPUBLIKA

Slavnostní vyhlášení ceny Ekopublika za environmentální publicistiku proběhne ve čtvrtek 5.10.17 na rektorátě Vysokého učení technického v Brně (Novobarokní aula – Antonínská 1) ve 14h.

Ekopublikou nejvýše oceněné osobnosti budou v tentýž den (čtvrtek 5.10.17.) také pozvány k pódiové účasti na následné diskusi s laureáty Ceny Josefa Vavrouška za rok 2016. Tato beseda pořádaná v rámci brněnského Ekofilmu bude moderovaná doc. Lacem Mikem a začne v 15:30 v sále Nadace Partnerství na Údolní ul. 33 v Brně. Viz též www.ekofilm.cz. Na obě akce jsou všichni  srdečně zváni.

Naše katedra je spolupořadatelem Ekopubliky, soutěže, jejíž smyslem je podpořit a zviditelnit tvrobu a publikování environmentálně zaměřených textů v českém tisku. Do soutěže mohly být letos zahrnuty texty publikované v denním a týdenním tisku. Další ročník, do něhož bude možné posílat nominace již od poloviny října,  již obsáhne i internetová média. Blíže viz www.ekopublika.cz

.

13/03/2017

WEBOVÁ STRÁNKA K EKONOMICKÝM ALTERNATIVÁM V ČR

Na stránkách http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/ se nyní můžete dozvědět více o tom, co jsou to ekonomické alternativy, jak souvisejí se sociální a solidární ekonomikou, a konkrétně které z nich zkoumal v rámci svého gačrovského výzkumu na naší katedře v letech 2014-16 tým pod vedením Nadi Johanisové. Prezentace ze semináře, který v rámci téhož projektu proběhl 21. října 2016 na naší fakultě, jsou rovněž on-line. Ekonomické alternativy nás zajímají, protože je vnímáme jako zajímavé a důležité z hlediska šetrnosti k přírodě a podpory místních komunit.

I