krajina
 

Důležité:

08/01/2018

HARMONOGRAM BAKALÁŘSKÝCH OBHAJOB A STÁTNIC

Státní závěrečná zkouška bakalářských studentů proběhne ve středu 17. ledna od 10 do 14 hod. v učebně PC 25. Do seznamu studentů přihlášených ke zkoušce lze nahlédnout zde.

Obhajoby bakalářských diplomových prací přijdou na řadu ve čtvrtek 18. ledna od 10 hodin v učebně U32. Podrobný harmonogram je k dispozici zde.

.

05/01/2018

HARMONOGRAM MAGISTERSKÝCH OBHAJOB A STÁTNIC

Státní závěrečná zkouška magisterských studentů proběhne v pondělí 8. ledna od 10 do 14 hod. v učebně PC 25. Do seznamu studentů přihlášených ke zkoušce lze nahlédnout zde.

Obhajoby magisterských diplomových prací přijdou na řadu v úterý 9. ledna v učebně U34. Podrobný harmonogram je k dispozici zde.

.

23/11/2017

DOPLŇKOVÝ KONKURZ NA ERASMUS PRAXI V DARTINGTON HALL TRUST

Katedra environmentálních studií FSS vyhlašuje doplňkový konkurs na pracovní erasmovskou stáž v Dartington Hall Trust ve Velké Británii na jaro 2018 (doporučený začátek stáže únor-duben, doporučené trvání stáže 3 – 6 měsíců, určeno pro PhD a Mgr studenty naší katedry). Dartington Hall Trust je nadace sídlící v Devonu v jižní Anglii, spadá pod ní známá Schumacher College. Student/ka stráví 5 hodin denně prací v biozahradě Schumacher College. V  okolí je dále řada zajímavých iniciativ (např. Transition Towns v nedalekém Totnes), s nimiž může spolupracovat. Zájemci prosím pročtěte si podrobnější informace k této stáži na stránkách katedry, vážným zájemcům doporučujeme osobní konzultaci u Nadi Johanisové, která stáž garantuje. Motivační dopis a c.v. s podrobnými kontaktními údaji, obojí anglicky, prosím doručte  Nadě Johanisové (johaniso@fss.muni.cz) do 31. ledna 2018, elektronicky i v papírové podobě (schránka u dveří pracovny 3.13). O výsledku Vás vyrozumíme do týdne.

.

20/11/2017

NABÍDKA STUDIJNÍCH POBYTŮ NA UNIVERZITĚ V INDII (2018)

Geografický ústav PřF MU a Katedra environmentálních studií FSS MU nabízí magisterským a doktorským studentům katedry environ-mentálních studií (případně studentům v jiných magisterských a doktorských programech na MU se zájmem o společenskovědní témata) možnost semestrálního (čtyřměsíčního) studijního pobytu na univerzitě v indické Mumbaí v létě 2018 (Tata Institute of Social Sciences – TISS http://www.tiss.edu/). Uzávěrka přihlášek je 21. ledna 2018. Více informací zde.

.

15/11/2017

SEMINÁŘ: HODNOCENÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH KAMPANÍ A POSUZOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Dne 13. prosince 2017 od 15:00 do 16:45 proběhne na FSS v místnosti M011 seminář zaměřený na představení metodiky pro hodnocení klimatických kampaní a uvedení uhlíkové kalkulačky. Dne 14. prosince 2017 od 15:00 do 16:45 bude stejný program v Impact HUBu, Drtinova 557/10, Praha-Smíchov.  Pozvánku s podrobnějším programem naleznete zde. Prosíme o vaše přihlášení prostřednictvím formuláře. Těšíme se na viděnou.

.

VYHLÁŠEN 2. ROČNÍK CENY ZA ENV. PUBLICISTIKU – EKOPUBLIKA 2017

Pokud jste v roce 2017 četli či budete číst pěkný článek, zaměřený na environmentální téma, můžete jej do 31.3.2018 nominovat do soutěže o cenu za nejlepší environmentální článek roku.

Naše katedra je (spolu s Kulturními novinami, Lipkou a Nadací Veronika) spoluvyhlašovatelem 2. ročníku Ceny za environmentální publicistiku – Ekopublika 2017. Ta se uděluje za text publikovaný v roce 2017 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě. Vítězkou za rok 2016 se stala novinářka Klára Kubíčková, absolventka FSS MU, za článek „Uhranutí Šumavou“ v Magazínu Víkend DNES, ocenění obdrželo i několik dalších autorů: https://www.kulturni-noviny.cz/permalink/20739

Bližší informace o Ekopublice 2017 včetně instrukcí k nominaci textu viz  www.ekopublika.cz

28/10/2017

OTEVŘENÝ PROSTOR 2018: CESTY KE SMYSLUPLNÉ PRÁCI

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Katedrou environmentálních studií FSS  a Slušnou firmou zvou na seminář o cestách k smysluplné práci. Seminář bude probíhat ve formátu otevřený prostor (open space) – program vytvoříme společně na místě za pomoci facilitátora, všichni účastníci budou zároveň i lektoři.

Budeme přemýšlet o tom, jak umožnit a ocenit smysluplnou práci v nejširším smyslu, hledat příklady dobré praxe a vytvářet prostor pro nové spolupráce a projekty.

Seminář se koná 24.-28.1 2018 v Penzionu statek Široký důl u Poličky. Účastnický poplatek 2000-3000 Kč (podle vašich možností). Další informace najdete na www.thinktank.cz, tel. 603 863 351 (Nikola Fousková) nebo na emailu openspace(at)thinktank.cz. Studentovi/studentce naší katedry, vybrané/mu na základě motivačního dopisu, přispěje na účast katedra. Bližší informace: Naďa Johanisová

Termín přihlášek je do 31. 12. 2017, přihlašovací formulář je na webu Trastu pro ekonomiku a společnost anebo ZDE.

.

13/03/2017

WEBOVÁ STRÁNKA K EKONOMICKÝM ALTERNATIVÁM V ČR

Na stránkách http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/ se nyní můžete dozvědět více o tom, co jsou to ekonomické alternativy, jak souvisejí se sociální a solidární ekonomikou, a konkrétně které z nich zkoumal v rámci svého gačrovského výzkumu na naší katedře v letech 2014-16 tým pod vedením Nadi Johanisové. Prezentace ze semináře, který v rámci téhož projektu proběhl 21. října 2016 na naší fakultě, jsou rovněž on-line. Ekonomické alternativy nás zajímají, protože je vnímáme jako zajímavé a důležité z hlediska šetrnosti k přírodě a podpory místních komunit.

I