Blok expertů

Vědci publikující v nejprestižnějších časopisech, terénní biologové, umělkyně, pionýrky ve stravování, úřednice, duchovní, vodohospodáři, teologové, aktivisté, novináři i slavný zpěvák... Za řečnickým pultíkem se nám vystřídala už hodně dlouhá řada odborníků a odbornic z mnoha oborů, kteří ukázali našim studentům nejrůznější prespektivy na environmentální tematiku. Zapálené diskuse, výbuchy smíchu i ochutnávání přímo na místě usmažených cvrčků, v našich posluchárnách už se dělo leccos. Nenechte si ujít příležitost stát se součástí toho, co se ještě dít bude. Můžete také využít jedinečnou možnost zeptat se v neformální atmosféře významných kapacit na všechno, co vás zajímá. Diskusím věnujeme velký prostor, třetina každé přednášky je ve vaší režii.

Program na jarní semestr 2021

Termíny přednášek: středa 12:00 - 13:40; on-line

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity:

Změna klimatu – příčiny a očekávaný vývoj

3.3.

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity:

Dopady změny klimatu na ekosystémy

10.3.

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., PřF MU:

Historická klimatologie: využití dokumentárních pramenů pro rekonstrukci klimatu a hydrometeorologických extrémů

17.3.

Doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU:

Geodiverzita - nástroj percepce) a ochrany krajiny, geoekofenomény v středoevropské krajině

24.3.

Jiří Malík, předseda Spolku Živá voda, z.s.:

Prolomit sucho aneb Know-how adaptace ČR na klimatickou změnu

31.3.

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Agronomická fakulta Mendelovy univerzity:

Adaptace krajiny na změnu klimatu

7.4.

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR:

Městské klima – téma bude upřesněno

14.4.

Jiří Michalisko, soukromý zemědělec, Jakartovice:

Agrolesnictví - jako jedno s adaptačních opatření klimatických změn - pohledem praktikujícího zemědělce.

21.4.

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Centrum pro klimatické právo a udržitelnost, Ústav státu a práva AV ČR:

Lidská práva a klimatická změna – sledujte na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y1t3yw_Fspg

28.4.

Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí UK:

Klimatické politiky očima veřejnosti

5.5.

Doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum AV ČR:

Vliv klimatické změny na studenokrevné živočichy: od jedinců ke společenstvům

12.5.

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK:

Antropologie klimatické změny

19.5.

Mgr. Tereza Líbová, Magistrát Hl. m. Prahy:

téma bude upřesněno

26.5.

Zbyněk Ulčák

„Zaujala vás nějaká osobnost v médiích? Potkali jste někoho zajímavého na konferenci? Nebo zkrátka víte o někom, kdo má v environmentální oblasti co říct? Nebojte se a ozvěte se mi se svým tipem. Příští semestr třeba právě Váš favorit osloví celé auditorium. Nejeden takový tip už jsem skutečně využil.“

Zbyněk Ulčák
Organizátor Bloku expertů

Mám tip

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info