Zahraniční pobyty

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Kde vám poradí:

Nezapomeňte, že tyto cesty je nezbytné plánovat alespoň rok dopředu! Na naší katedře je kontaktní osobou pro věci zahraničních výjezdů Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. Než se však vydáte za ním, doporučujeme si pročíst alespoň tuto stránku, případně si udělat základní přehled u těchto specialistů: 

Erasmus+

je nejpopulárnější z programů, skrze něž studenti vyjíždějí na studijní pobyty či pracovní stáže do univerzit či organizací v zemích EU. Náklady na výjezd jsou v jeho rámci hrazeny stipendiem (které však většinou nepokryje veškeré výdaje).

  • Na jak dlouho můžu vyjet? Na 3-12 měsíců.
  • Co když mi to jednou nestačí? Máme pro vás dobrou zprávu, můžete vyjet i vícekrát. Jednou na každém stupni studia (Bc. / Mgr. / Ph.D.), celková délka ovšem nesmí přesáhnout 12 měsíců.
  • Kam se můžu vypravit? Kam vás srdce táhne. Upřednostňujeme však univerzity, s nimiž má smlouvu naše katedra, případně i jiné katedry na FSS. Je to tak jednodušší pro nás i pro vás. V současnosti (únor 2018) máme uzavřeny smlouvy s univerzitami vypsanými o kousek níže. Každý podzimní semestr ale smlouvy aktualizujeme a případně uzavíráme nové. Pokud vám naše nabídka nestačí, přijďte s vlastním návrhem a zkusíme se nějak domluvit.
  • Kdy se mám přihlásit? Výběrová řízení probíhají vždy na počátku jarního semestru předcházejícím akademickému roku, v němž chcete vyjet. V případě volných míst bývá někdy vyhlašováno dodatečné výběrové řízení pro výjezdy uskutečňované pouze v jarním semestru příslušného akademického roku.
  • To je hezké, ale co konkrétní termíny? Studenti jsou o detailech a termínech výběrových řízení informováni e-mailem, na nástěnce a v aktualitách na webu katedry.

Chci jet! Co mám udělat?

Je třeba podat elektronickou přihlášku a pak absolvovat výběrové řízení. Právě je otevřeno třetí kolo přihlašování na studijní pobyty ERASMUS+ pro akademický rok 2018/2019. Pro studenty naší katedry je přihláška otevřena od 11. září do 2. října 2018. V přihlášce jsou uvedeny další informace, je tam možno prohlížet detaily smluv s partnerskými institucemi a je tam uveden i seznam příloh potřebných k přihlášce.

V tomto kole je možno se hlásit na pobyty na všechny univerzity uvedené níže, které nebyly ještě obsazené v prvním a druhém kole. Pozor, liší se pro Bc. a Mgr. studenty! Připomínáme, že samotné podání přihlášky nestačí. Po té, co katedra přihlášky shromáždí, vypíše výběrová řízení. Jak budou probíhat určuje přímo naše katedra.

Den D

Vlastní výběr uchazečů proběhne ve středu 3. října v 16 hodin v kanceláři 3.10. Každopádně se musíte dostavit osobně. Na nahrádním termínu se bohužel domluvit nemůžeme, protože ihned po výběru katedra odesílá pořadí uchazečů do systému ISOIS.

Přednost mají studenti, kteří v minulosti ještě program Erasmus+ neabsolvovali. Pak přichází na řadu ti, kteří by v daném akademickém roce rádi na jeden Erasmus výjezd. Až pak ti, kteří se Erasmu nemůžou nabažit. Pokud se tedy chcete vydat do zahraničí více než jednou v rámci jednoho akad. roku, je to vzásadě možné, musíte ale počítat s tím, že dáme nejprve přednost studentům, kteří ještě nebyli.


Prosím, zvažte důkladně své možnosti, rektorát nás upozornil, že v minulosti řada studentů musela vracet stipendium z důvodu nesplnění studijních podmínek.

Univerzity, na něž se můžete vydat

Níže uvedené instituce jsou ty školy, s nimiž má katedra smlouvu a vyjet tam je tedy nejjednodušší. Iniciativě se však meze nekladou - pokud najdete univerzitu svého srdce jinde, neváhejte se ozvat a můžeme zkusit domluvit partnerství i s tou. Takoví studenti "pionýři" pak otevírají dveře dalším studentům a rozšiřují tak možnosti pro všechny. 

University of Granada, Faculty of Sciences, Španělsko


Zde je zatím pětiletý program, zaměřený na životní prostředí, nerozlišený na magistry a bakaláře, ve španělštině. Od nás mohou vyjet čtyři studenti ročně (magistři i bakaláři), každý z nich až na 9 měsíců. Pravidelně jezdí i granadští studenti k nám, v případě zájmu dodáme kontakty.

Nova University of Lisbon, Faculty of Social Sciences and Humanities, Portugalsko


Počítáme s výjezdem 2 studentů (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Program je v portugalštině, ale škola nabízí zdarma kurs portugalštiny a i jinak všemožně vychází vstříc anglicky mluvícím studentům (asistovaná výuka: literatura v angličtině, možnost překladů powerpointů, studenti mohou psát eseje anglicky atd.). Výpis kurzů v angličtině najdete zde.

University College Of Southeast Norway, Norsko


Jedná se o studium na oborech  „Alpine Ecology and Environmental Management“ (orientace zejména přírodovědná, částečně společenskovědní, vyučuje se na jaře i na podzim) nebo „Outdoor Life, Culture and Ecophilosophy“ (podzim – pro studenty naší katedry vhodnější) a „Nordic Skiing and Outdoor Life“ (jaro). Program obsahující Outdoor life je dosti fyzicky náročný. Ročně mohou dva studenti (bak., mgr., dokt.) na 5 měsíců. Výuka je v angličtině.

Cardinal Stefan Wyszyński University, Faculty of Christian Philosophy, Varšava, Polsko


Od roku 2002 nabízí zdejší katedra The Institute of Ecology and Bioethics zájemcům o studium magisterský obor Environmental Protection (Ochrona środowiska). Řádní studenti si zde po absolvování povinného dvouletého studijního programu volí následující specializace: ekologie člověka, filozofie a bioetika, environmentální ochrana a management ochrany, ekologické vzdělávání. Studentům přijíždějícím na Katedru ekologie a bioetiky v rámci programu Erasmus je umožněno vybrat si předměty podle vlastního zájmu. Zaměření předmětů je jak humanitní, tak přírodovědné. V nabídce zaujmou zejména předměty jako ekopsychologie, ekofilozofie, ekologie města nebo bioetika. Předměty jsou nabízeny jak bakalářským tak magisterským studentům. Od akademického roku 2017/18 Institut otevřel dvouletý interdisciplínární studijní program v angličtině Sustainability Studies – www.ecology.uksw.edu.pl . Tento program nabízí studentům široký výběr předmětů v angličtině, seznam ZDE. Mohou vyjet dva  studenti na 5 měsíců (bak. nebo mgr.).

The Autonomous University of Barcelona, Faculty of Sciences, Španělsko


Naše spolupracující pracoviště je Faculty of Sciences, která sídlí v kampusu asi 20 km severně od Barcelony (je tam však velmi dobré spojení)  a jeho obor pro naše studenty je Environmental Sciences. Většina předmětů spíše bakalářského stupně je vyučována v katalánštině, některé ve španělštině a několik také v angličtině – je třeba si je dopředu ověřit. Možnosti individuálního absolvování předmětů v AJ jsou ale místní vyučující poměrně otevření. Po příjezdu je možné zdarma absolvovat začátečnický kurz katalánštiny. Na univerzitě se také nachází ICTA – Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals – mezioborové pracoviště, jeho středisko Ecological Economics and Integrated Assessment Unit  je zčásti zaměřené na výzkum a výuku v oblasti ekologické ekonomie, magisterské předměty na pracovišti ICTA (v angličtině) si lze zapsat až podle volné kapacity po zápisu řádných studentů (tedy zápis ERASMUS studentů je nejistý). UAB se pravidelně umisťuje na vysokých příčkách různých žebříčků vysokých škol. Další informace naleznete také zde. Pozor, nezaměnit Universidad autonoma de Barcelona s Universidad de Barcelona!

Kaunas University of Technology, Faculty of Social Science, Arts and Humanities, Litva


Smlouva byla poprvé uzavřena pro rok 2013/14, pro výjezd dvou bakalářských nebo magisterských studentů, naším partnerským pracovištěm je katedra sociologie. Výuka v angličtině, seznam anglicky vyučovaných předmětů zde: (pdf soubor) Pozor - jde o předměty z roku 2015, od té doby mohly nastat změny.

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Slovensko


Výjezdy pro bc., mgr. i doktorské studenty. Smlouva poprvé uzavřena pro akademický rok 2016/2017. Environmentální studia zaměřena převážně přírodovědně a inženýrsky. Unikátním pracovištěm je Katedra UNESCO pro ekologické vědomí a trvale udržitelný rozvoj. K orientaci poslouží seznam kateder fakulty: Katedra aplikovanej ekológie, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Katedra environmentálneho inžinierstva, Katedra plánovania a tvorby krajiny, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, Katedra spoločenských vied.

University of Vechta, Německo


Pobyt je vhodný pro bakalářské studenty, kteří si chtějí rozšířit profil o studium pedagogiky a psychologie, se zaměřením na vzdělávání pro udržitelný rozvoj, sociální práci a související témata. Komunikace a výuka převážně v německém jazyce, předměty v angličtině jsou ale rovněž nabízeny.


MIMO ERASMUS+ je dále je možno studovat zde:

Tata Institute of Social Sciences, Mumbaí, Indie


Na této vysoké škole je díky smlouvě s MU možnost absolvovat čtyřměsíční studijní pobyt. Smlouva počítá s každoročním vycestováním celkem čtyř studentů magisterských a/nebo doktorských programů Geografického ústavu PřF a Katedry enviromentálních studií FSS v období od půli června do půli října, kdy v TISS probíhá I. a III. semestr. Pobyt je prioritně určen studentům uvedených kateder, je však možnost vyslat i studenty z dalších kateder, případně z jiných fakult MU.  Na indické straně koordinují spolupráci katedry School of Social Sciences a School of Social Work TISS. Tématicky je výměna zaměřena primárně na oblasti tzv. rozvoje a životního prostředí. Konkurs je pravidelně vyhlašován v prosinci na další kalendářní rok (e-mailem a vyvěšením na nástěnku). Výuka na TISS je v angličtině.

Studium našich studentů je podpořeno ze strany TISS poskytnutím výuky zdarma (TISS nevyžaduje poplatek za studium, který se jinak pohybuje kolem 3000 USD za semestr), MU poskytne na pobyt stipendium v celkové výši cca 20 tisíc Kč (student obdrží stipendium ve výši 40 tisic Kč, ale nedílnou součástí programu je ponechání příspěvku pro přijíždějícího indického studenta ve výši 20 tisíc Kč.) Studenti FSS mohou navíc požádat o fakultní stipendium, které však není nárokové.  Studium je vhodné pro studenty s dobrou znalostí angličtiny, se zájmem o aktuální problémy zemí globálního Jihu, kteří chtějí navazovat nové kontakty a neobávají se delšího pobytu v odlišném klimatu a kulturním prostředí.

Kontaktní osoba na FSS, která poskytne bližší informace: RNDr. Naďa Johanisová, Ph.D.

Poslední aktualizace 6.9. 2018

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Erasmus+

je nejpopulárnější z programů, skrze něž studenti vyjíždějí na studijní pobyty či pracovní stáže do univerzit či organizací v zemích EU. Náklady na výjezd jsou v jeho rámci hrazeny stipendiem (které však většinou nepokryje veškeré výdaje).

Praktická stáž Erasmus+ 

je stáž v trvání 2 – 12 měsíců (na každém stupni studia, sčítá se se studijními pobyty, možno absolvovat už v prvním roce VŠ studia), v některé organizaci v zemích EU, jejíž aktivita je blízká našemu oboru. Praktickou stáž je možno absolvovat také do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže). Veškerá administrativa, stejně jako podpis finanční dohody, musí být vyřízena před ukončením studia (Pozor na sčítání předchozích mobilit v daném studijním cyklu – max. 12 měsíců!).

Veškeré oficiální informace ke stážím, včetně termínů přihlášek (zpravidla 4x za rok) na stránkách Centra zahraničních studií.

Konečný výběr studentů na všechny stáže provádí Centrum zahraničních studií MU. Prostudujete si prosím jejich webové stránky, jsou zde nezanedbatelné administrativní požadavky. 

Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají sami studenti. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací.

V roce 2018/19 má katedra předběžnou dohodu o přijetí našich stážistů (max. dva) na Dartington Hall Trust ve Velké Británii (viz dále). Vzhledem k tomu, že dohodu s touto organizací garantuje katedra, dělá v těchto případech konkurz mezi uchazeči. Konkurz pro rok 2018/19 běží od 14. května do 18. června 2018. Zájemci dodají v tomto období strukturovaný životopis a motivační dopis v angličtině Nadě Johanisové. Tuto informaci obdrží studenti též e-mailem. Vybraný student/-ti vypracuje/-jí ve spolupráci s britskou stranou povinné přílohy přihlášky tak, aby mohly být v červencovém temínu (v roce 2018 je to 12. červenec)  vloženy do systému ISOIS.

Uchazeči o ostatní, individuálně dojednané stáže, ať průběžně kontaktují dr. Z. Ulčáka pro dopracování povinných příloh přihlášky.

Stáž garantovaná KES:

Dartington Hall Trust (link – http://www.dartington.org ) Dlouholetý spolupracovník a hostující učitel naší katedry Tim Crabtree, u něhož již několik našich studentů stáž absolvovalo v rámci organizace Local Food Links  a Wesssex Community Assets, v současné době působí v Schumacher College v jihozápadní Anglii (Devon), která je jedním z projektů nadace Dartington Hall Trust. V roce 2018/19  bude náš/naše stážista/ka sídlit v okolí Schumacher College (v areálu Dartington Hall Trust nebo přímo v Schumacher College). Náplní práce bude zčásti (5 hodin denně) práce v biozahradě při Schumacher College ve spolupráci s Jane Gleeson, zčásti spolupráce s místními iniciativami v městečku Totnes, které je rodištěm hnutí Transition Towns (česky „města tranzice“ či „města přechodu“ – rozumí se na nízkouhlíkovou ekonomiku a živ. styl).  Student bude mít zároveň možnost využívat knihovnu Schumacher College a  navštěvovat některé přednášky hostujících zahraničních lektorů a další akce zde pořádané.  Stáž je vhodná pro studenta/ku  magisterského či doktorského stupně,  dobrého mluvčího angličtiny, s dobrou schopností komunikace, iniciativního a schopného samostatné práce. V případě velkého zájmu bude možné přijmout i dva uchazeče. Stáže probíhají pouze v jarním semestru, doporučená doba  pobytu 4-6 měsíců, předpokládané zahájení stáže je na začátku března 2019, ukončení nejpozději 20. září 2019.  Kontaktní osobou a garantem za KES je Naďa Johanisová. Studenti, kteří by měli zájem o tuto stáž, pošlou e-mailem strukturovaný životopis (s podrobnými kontaktními údaji) a motivační dopis (obojí anglicky) Nadě Johanisové (johaniso(at)fss.muni.cz). Uzávěrka: 18. června 2018. 

Tipy na stáže Erasmus:

Z organizací, kde naši studenti, resp. studentky již úspěšně působily, lze jmenovat organizaci Sustentia, www.sustentia.com, španělskou nevládní organizaci se sídlem v Madridu. Cílem Sustentie je napomáhat rozvoji neziskového sektoru a prosazovat zodpovědný přístup k podnikání. Znalost španělštiny nemusí být podmínkou. Patří sem i Národní park Bayerischer Wald,www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de, nejstarší německý národní park se sídlem v bavorském Grafenau. Požadavkem je dobrá aktivní znalost němčiny/angličtiny (k angličtině alespoň základní znalost němčiny), schopnost komunikace a organizace, samostatná práce/práce v týmu.

V roce 2016/17 absolvovala naše studentka úspěšnou stáž v katalánském energetickém družstvu SomEnergia v Gironě, www.somenergia.coop/. Družstvo je otevřené dalším našim stážistům se zájmem o energetiku a družstevnictví, podmínkou je pracovní samostatnost, schopnost týmové práce a velmi dobrá znalost angličtiny, případně španělštiny či katalánštiny. Před kontaktováním organizace doporučujeme konzultaci s Naďou Johanisovou.

Tip absolventky Anety Dostálové (březen 2016): Drazí spolužáci. Ráda bych mezi vámi inzerovala možnost stáže v zahraničí v rámci programu Eramus+. Právě jsem se z jedné takové vrátila a myslím si, že organizace, v které jsem byla by mohla být vhodná i pro další studenty našeho oboru. Je to ideální stáž pro ty z vás, kteří se zajímají o  environmentální výchovu a práci s dětmi. Jedná se organizaci působící na Slovinsku převážně v malých městech obklopených nádhernou přírodou. Hory máte vysloveně u domu:) Její název je ČSOD neboli Center for school and outdoor education. Vystačíte si s angličtinou, které rozumí i děti. Budete mít možnost podílet se na programu centra a připravit si svůj vlastní program pro děti, tak jako jsem měla já. Pokud byste měli zájem o  více informací neváhejte se na mě obrátit (email:420030@mail.muni.cz) nebo případně přímo na mého supervisera v organizaci Domena Uršice. Viz. odkaz: http://www.csod.si/dom/cerkno. Zde jsou informace o centru, v kterém jsem působila já a o celé organizaci jako takové.

_______________

Stránka aktualizována 14.5. 2018

LETNÍ ŠKOLY

Oblíbená letní škola alternativních ekonomických a peněžních systémů se bude konat ve Vídní od 25. července do 10. srpna 2018. 

Organizátoři umožňují partnerům podporu dvou míst pro studenty, což se týká i Masarykovy univerzity. Ti, kteří by o podporu měli zájem, tuto skutečnost musí uvést v přihlášce. Podporovaná místa nezahrnují úhradu stravného, cestovného, ani náklady na ubytování a stojí 490 € (sníženo z 1390 €). Je možné si také požádat o fakultní podporu mobility. 

Uzávěrka přihlášky je 22. dubna. Více informací naleznete na webu univerzity ZDE.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info