Soutěž Věda pro zemi 2019

14. 10. 2019

Národní zemědělské muzeum vyhlásilo nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce související se zemědělstvím v soutěži Věda pro zemi 2019. Naši absolventi se umístili takto:

1. místo v kategorii bakalářská diplomová práce získala Bc. Anna Korytářová s prací Divočina a rewilding pohledem klíčových aktérů české ochrany přírody.

1. místo v kategorii magisterská diplomová práce patří Mgr. Martině Tobiášové za práci Rolník a příroda v období nástupu moderních forem hospodaření v českých zemích.

Čestné uznání za zvláštní přínos získala Mgr. et Mgr. Michaela Kadavá za práci Návrat vlků na Broumovsko.

Gratulujeme!

Více článků

Přehled všech článků